Zarządzanie projektami na przykładzie japońskiego lidera łańcucha dostaw − studium przypadku

Agnieszka Jagoda , Tomasz Kołakowski

Abstract

The paper presents the issue of project management in the context of supply chain operation, which is led by a Japanese company. The first part of the paper presents the gist of the project and project management with regard to the supply chain operation. Then the stages and actions are shown, which according to the authors condition their effective and efficient implementation within the frames of those specific network organizations. Two stages of project implementation are indicated in the paper depending on specific, multi-entity structure of supply chains, namely the concept and research stage and the analysis and implementation stage. This part also presents a compilation of suggested analyses, techniques and tools possible to apply at every stage of their implementation. The second part of the paper is devoted to a case study of project implementation within the supply chain led by a Japanese company
Author Agnieszka Jagoda (EMaT / DSMaL)
Agnieszka Jagoda,,
- Department of Strategic Management and Logistics
, Tomasz Kołakowski (EMaT / DSMaL)
Tomasz Kołakowski,,
- Department of Strategic Management and Logistics
Other language title versionsProject management illustrated with the example of japanese supply chain leader – the case study of company N
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No463
Pages158-170
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishzarządzanie projektem, łańcuch dostaw, firma japońska
Keywords in Englishproject management, supply chain, a Japanese company
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano problematykę zarządzania projektami w kontekście funkcjonowania łańcuchów dostaw, w których rolę lidera pełni przedsiębiorstwo japońskie. W pierwszej części artykułu przedstawiono ogólnie istotę projektu i zarządzania projektami w odniesieniu do funkcjonowania łańcucha dostaw. Następnie wskazano etapy i działania, które zdaniem autorów warunkują skuteczną i efektywną ich implementację w ramach tych specyficznych organizacji sieciowych. Wskazano tu na dwa etapy wdrażania projektów warunkowane specyficzną, wielopodmiotową strukturą łańcuchów dostaw, tj. etap koncepcyjno-badawczy oraz etap analityczno-wdrożeniowy. W tej części dokonano także zestawienia proponowanych analiz, technik i narzędzi możliwych do wykorzystania na każdym etapie ich wdrażania. Druga część pracy zawiera studium przypadku wdrażania projektów w ramach łańcucha dostaw, w którym rolę lidera pełni firma japońska
DOIDOI:10.15611/pn.2017.463.13
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/40972
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Jagoda_Kolakowski_zarządzanie_projektami_na_przykładzie_japońskiego.pdf 413,87 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back