Zagrożenia wynikające z implementacji koncepcji Internetu rzeczy w wybranych obszarach zastosowań

Artur Rot , Bartosz Blaicke

Abstract

According to the Cisco report, issues such as digitization, IT security and the Internet of Things are phenomenon, which determined the direction of development of the economy sectors in 2016 and will be particularly important in the coming years. Among them is the IoT which is expected to find many applications in various areas, like energy, transport, industry, construction, health care. Its applications enhance our lives, but also pose new threats and is a challenge for IT security architects. Experts think that the IT security problems from the past return now with new devices and provide many opportunities for hackers to cyberattacks. The aim of the article is a review of selected cases of the usage of the IoT, description of threats to cybersecurity resulting from widening access of new devices to the Internet, and an overview of the existing safeguards
Author Artur Rot (MISaF / IBI / DISD)
Artur Rot,,
- Department of Information Systems Design
, Bartosz Blaicke
Bartosz Blaicke,,
-
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No341
Pages316-330
Publication size in sheets0.7
Keywords in PolishInternet rzeczy, cyberbezpieczeństwo, zagrożenia, podatności, ryzyko
Keywords in EnglishInternet of Things, cybersecurity, threats, vulnerabilities, risk
Abstract in PolishWedług raportu Cisco zagadnienia takie jak cyfryzacja, bezpieczeństwo IT oraz Internet rzeczy to zjawiska, które wyznaczały kierunek rozwoju poszczególnych branż gospodarki w 2016 r. i będą szczególnie istotne w przyszłości. Wśród nich znajduje się Internet rzeczy, wobec którego oczekuje się, że znajdzie wiele zastosowań w różnych dziedzinach, m.in. w energetyce, transporcie, przemyśle, opiece zdrowotnej. Jego zastosowania usprawniają nasze życie, ale stwarzają też nowe zagrożenia i stanowią wyzwanie dla architektów systemów bezpieczeństwa. Eksperci są zdania, że problemy z bezpieczeństwem IT sprzed lat powracają obecnie w nowych urządzeniach i dają hakerom wiele możliwości do cyberataków. Celem artykułu jest przegląd wybranych przypadków użycia Internetu rzeczy, opis zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa wynikających z poszerzania dostępu do sieci nowych urządzeń, a także przegląd istniejących zabezpieczeń
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_341/26.pdf
Languagepl polski
File
Rot_Blaicke_Zagrozenia_wynikajace2017.pdf 296,35 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-07-12)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back