The application of multidimensional scaling to measure and assess changes in the level of social cohesion of the Lower Silesia region in the period 2005-2015

Marek Walesiak

Abstract

Social cohesion is the ability of territorial communities to ensure the welfare of all its members, to reduce social stratification and avoid polarization (EU/EC/CE 2004, p. 3). The assessment of social cohesion of the Lower Silesia region in the cross-section of counties in the period 2005-2015, was performed based on the variables from the following areas: income and economic activity of the population, living conditions of the population and the availability of services and public space. Multidimensional scaling combined with linear ordering and Theil decomposition were applied to measure and assess changes in the level of social cohesion of the Lower Silesia region in the cross-section of counties in the period 2005-2015. The level of social cohesion of all the counties (although in varying de-grees) was increased and the degree of differentiation of social cohesion was slightly de-creased during this period. The calculations were made with scripts prepared in R environment.
Author Marek Walesiak (EMaT / DEaCS)
Marek Walesiak,,
- Department of Econometrics and Computer Science
Other language title versionsZastosowanie skalowania wielowymiarowego w pomiarze i ocenie zmian poziomu spójności społecznej województwa dolnośląskiego w latach 2005-2015
Journal seriesEkonometria, ISSN 1507-3866 , e-ISSN 2449-9994, (B 14 pkt)
Issue year2017
No3 (57)
Pages9-25
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishspójność społeczna, skalowanie wielowymiarowe, porządkowanie linio-we, odległość GDM1, dekompozycja Theila, program R
Keywords in Englishsocial cohesion, multidimensional scaling, linear ordering, GDM1 distance, Theil decomposition, R program
Abstract in PolishSpójność społeczna to zdolność terytorialnych społeczności do zapewnienia dobrobytu wszystkim swoim członkom, zmniejszania rozwarstwień społecznych i unikania polaryzacji (EU/EC/CE 2004, s. 3). W ocenie spójności społecznej regionu dolnośląskiego w przekroju powiatów w latach 2005-2015 uwzględniono zmienne z następujących dziedzin: dochody i aktywność ekonomiczna ludności, warunki mieszkaniowe ludności, dostępność usług i przestrzeni publicznej. Do pomiaru i oceny zmian poziomu spójności społecznej województwa dolnośląskiego w przekroju powiatów w latach 2005-2015 zastosowano skalowanie wielowymiarowe w połączeniu z porządkowaniem liniowym oraz dekompozycję Theila.
DOIDOI:10.15611/ekt.2017.3.01
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/44149
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Walesiak_The_application_of_multidimensional_scaling.pdf 569,43 KB
Score (nominal)14
Citation count*1 (2020-07-05)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back