Wiedza konsumentów na temat bezpieczeństwa żywności i stosowane przez nich sposoby ograniczania ryzyka zagrożenia

Anna Kowalska

Abstract

Food safety is nowadays one of the most important areas affecting human health and life. The contemporary consumer, having access to a wide range of food products, is purchasing guided by their knowledge about food, lifestyle, as well as material factors. There is also important information obtained through the media about the dangers of food. The article attempts to assess consumer awareness of safety of food they consume and to determine the impact of this knowledge on the decisions taken when purchasing food products. The data analysis has shown that consumers’ knowledge of the safety of food consumed by them and the presence of potential hazards in it is insufficient
Author Anna Kowalska (EaE / IES / DMaFE)
Anna Kowalska,,
- Department of Management and Food Economy
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2018
No2 (373)
Pages246-260
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishżywność, bezpieczeństwo, zdrowie, konsumpcja, decyzje zakupowe
Keywords in Englishfood safety, health, consumption, buying decisions
Abstract in PolishBezpieczeństwo żywności jest obecnie jednym z najważniejszych obszarów mających wpływ na zdrowie i życie człowieka. Współczesny konsument, posiadając dostęp do szerokiego asortymentu produktów żywnościowych, dokonuje zakupu kierując się posiadaną wiedzą na temat żywności, stylem życia, jak również czynnikami materialnymi. Nie bez znaczenia są również informacje pozyskiwane za pośrednictwem mediów o zagrożeniach związanych z żywnością. Celem artykułu jest próba oceny wiedzy konsumentów na temat bezpieczeństwa spożywanej przez nich żywności oraz stosowanych przez respondentów sposobów ograniczenia zagrożenia. Analiza danych wykazała, że wiedza konsumentów na temat bezpieczeństwa spożywanej przez nich żywności oraz występowania w niej potencjalnych zagrożeń jest niewystarczająca
URL http://ibrkk.pl/pliki/hw/archiwum/handel_wew_2-2018.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back