Makroekonomiczne tło sukcesu w gospodarce

Krystyna Moszkowicz , Mieczysław Moszkowicz

Abstract

The article describes the problem of assessing success in the economy, carried out and evaluated in various areas: global (scientific and technical revolution and knowledge based economy), regional and political (state and democracy). Because in the modern world economic success requires appropriate knowledge, the problem of knowledge management and the problem of stakeholders operating in the knowledge sector have been analyzed. The article ends with a discussion of abandonments in Polish science and technology policy and an indication of the lack of a clear vision of our country's development.
Author Krystyna Moszkowicz (ES / DSMa)
Krystyna Moszkowicz,,
- Department of Strategic Management
, Mieczysław Moszkowicz
Mieczysław Moszkowicz,,
-
Journal seriesZarządzanie i Finanse, [Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego], ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol16
No1/1
Pages147-162
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishgospodarka wiedzy, nauka, technika, interesariusze, polityka naukowo-techniczna, wizja rozwoju, zaniechanie
Keywords in Englishknowledge based economy, science, technics, stakeholders, science and technology policy, vision of development, abandonment
Abstract in PolishW artykule podjęto problem oceny sukcesu w gospodarce, dokonywanego i ocenianego w różnych płaszczyznach: globalnej (rewolucja naukowo-techniczna i gospodarka oparta na wiedzy), regionalnej oraz politycznej (państwo i demokracja). Ponieważ we współczesnym świecie sukces gospodarczy wymaga odpowiedniej wiedzy, podjęto problem zarządzania wiedzą oraz problem interesariuszy funkcjonujących w sektorze wiedzy. Artykuł kończą omówienie zaniechań w polskiej polityce naukowo-technicznej oraz wskazanie na brak klarownej wizji rozwoju naszego kraju.
Languagepl polski
File
Moszkowicz_Makroekonomiczne_Tlo_Sukcesu_w_Gospodarce.pdf 386,91 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back