Pracujący w sektorze usług w gospodarce opartej na wiedzy - zmiany strukturalne

Grażyna Węgrzyn

Abstract

This paper focuses at identifying the directions and tempo of transformations of the internal structure of service sector in the context of building a knowledge-based economy. The presentation of study results is divided into two parts. The first one describes the structural changes occurring within economies and their service sectors on the way towards a knowledge-based economy. The other part presents results of a comparative study on the structure of employment in the service sectors across the EU member countries. The analysis covers the 2008-2015 period. The changes taking place in the internal structure of service sector display universal trends that seem characteristic of economies heading towards the status of a knowledge-based economy. The countries that are well advanced in their progress towards a knowledge-based economy have well-developed services based on knowledge. The service sector is subject to continuous internal changes and has not reached its final form even in the most developed economies.
Author Grażyna Węgrzyn (EMaT / DEaEP)
Grażyna Węgrzyn,,
- Department of Economics and Economic Policy
Other language title versionsEmployment in the service sector in the knowledge-based economy - structural changes
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No475
Pages368-379
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishsektor usług, gospodarka oparta na wiedzy, zmiany strukturalne, zatrudnienie
Keywords in Englishtservice sector, knowledge-based economy, structural change, employment
Abstract in PolishCelem opracowania jest zidentyfikowanie kierunku i dynamiki zmian zachodzących w wewnętrznej strukturze sektora usług w związku z przechodzeniem do gospodarki opartej na wiedzy. Opracowanie składa się z dwóch części. W części pierwszej wyjaśniono zmiany strukturalne zachodzące w gospodarce i w sektorze usług wraz z przechodzeniem do gospodarki opartej na wiedzy. W części drugiej przedstawiono analizę porównawczą struktury pracujących w sektorze usług w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Zakres czasowy analizy obejmuje lata 2008-2015. W zmianach zachodzących w wewnętrznej strukturze sektora usług zidentyfikowano uniwersalne trendy charakterystyczne dla gospodarek „zbliżających się” do gospodarki opartej na wiedzy. Kraje wykazujące zaawansowanie w zbliżaniu do gospodarki opartej na wiedzy charakteryzują się dobrze rozwiniętymi działalnościami usługowymi opartymi na wiedzy. Sektor usług podlega ciągłym wewnętrznym przemianom i nawet w najbardziej rozwiniętych gospodarkach nie jest jeszcze ostatecznie ukształtowany.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.475.31
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41467
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Wegrzyn_Pracujacy_w_sektorze_uslug_w.pdf 461,81 KB
Score (nominal)10
Citation count*1 (2020-07-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back