Szkolenia międzykulturowe jako sposób na zwiększenie konkurencyjności polskich inwestorów na rynkach zagranicznych

Aleksandra Kuźmińska-Haberla , Monika Chutnik

Abstract

The purpose of this article is to present the results of empirical research on the importance of knowledge of cultural differences in the process of expansion on foreign markets and the need for further training among Polish foreign investors. The presentation of the results is preceded by theoretical considerations about the process of learning and intercultural trainings. In addition, the paper presents a set of guidelines for the preparation of intercultural trainings for foreign investors, which can be used by training companies or business-related organizations that support investors. The research shows that a greater awareness of the importance of cultural differences and the desire to improve cross-cultural knowledge (also in the form of trainings) exists among companies that already have some experience in cross-cultural contacts and that are planning to expand into overseas markets. Trainings should have an active form, involving a participant who should be able to experience intercultural problems during the meeting. Companies value meetings with practitioners who can give first-hand information
Author Aleksandra Kuźmińska-Haberla (ES / DIER)
Aleksandra Kuźmińska-Haberla,,
- Department of International Economic Relations
, Monika Chutnik
Monika Chutnik,,
-
Other language title versionsIntercultural trainings as a way of increasing the competitiveness of Polish investors in foregin markets
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No406
Pages333-345
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishróżnice kulturowe, kompetencja międzykulturowa, szkolenia międzykulturowe
Keywords in Englishcultural differences, intercultural competence, intercultural trainings
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań empirycznych w zakresie znaczenia znajomości różnic kulturowych w procesie zdobywania rynków zagranicznych oraz zapotrzebowania na edukację międzykulturową wśród polskich inwestorów. Z przeprowadzonych badań wynika, że większa świadomość znaczenia różnic kulturowych oraz chęć podnoszenia wiedzy międzykulturowej (również w formie szkoleń) istnieje wśród osób, które mają już pewne doświadczenia w kontaktach międzykulturowych oraz które planują ekspansję na rynki pozaeuropejskie. Szkolenia powinny mieć aktywną formę, angażującą uczestnika, który mógłby poniekąd doświadczać problemów międzykulturowych podczas takiego spotkania. Cenione są spotkania z praktykami, stykającymi się bezpośrednio z problemami konkretnego kraju i którzy mogą przekazać informacje z pierwszej ręki
DOIDOI:10.15611/pn.2015.406.25
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kuzminska_Haberla_Chutnik_Szkolenia_miedzynarodowe_jako_sposob_na.pdf 392,14 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrGlobalizacja - gra z dodatnim czy ujemnym wynikiem?
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back