Kwas bursztynowy z surowców naturalnych. Perspektywy rozwoju produkcji

Elżbieta Kociołek-Balawejder , Ewa Stanisławska , Zbigniew Garncarek

Abstract

Przedstawiono podstawowe informacje na temat właściwości, produkcji i zastosowania kwasu bursztynowego. Stwierdzono, że na przestrzeni lat kwas ten otrzymywano syntetycznie w niewielkiej skali na potrzeby przemysłu chemicznego, podczas gdy obecnie jego produkcja rośnie dzięki wykorzystaniu biotechnologii. W metodach biochemicznych wykorzystuje się pozyskiwane z natury lub modyfikowane genetycznie wyspecjalizowane mikroorganizmy oraz tanie i łatwo dostępne surowce pochodzenia roślinnego. Wskazano potencjalne kierunki przerobu kwasu bursztynowego na chemikalia o dużym znaczeniu dla przemysłu organicznego
Author Elżbieta Kociołek-Balawejder (EaE / IChaFT / DChT)
Elżbieta Kociołek-Balawejder,,
- Department of Chemical Technology
, Ewa Stanisławska (EaE / IChaFT / DChT)
Ewa Stanisławska,,
- Department of Chemical Technology
, Zbigniew Garncarek (EaE / IChaFT / KBŻ)
Zbigniew Garncarek,,
- Katedra Biotechnologii Żywności
Other language title versionsSuccinic acid from raw materials. Prospects for development of its production
Journal seriesPrzemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496, e-ISSN 2449-9951, (A 15 pkt)
Issue year2015
No94/10
Pages1807-1812
Publication size in sheets0.5
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
DOIDOI:10.15199/62.2015.10.31
Languagepl polski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 26-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 26-11-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2015 = 0.25; WoS Impact Factor: 2015 = 0.367 (2) - 2015=0.305 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back