Wykorzystanie modelu SCOR do oceny funkcjonowania łańcucha dostaw firmy z branży spożywczej

Michał Jakubiak

Abstract

In order to examine the effectiveness of planning p rocesses, appropriate indicators should be defined to assess the processes taking place and their effects. Knowledge management gained as a result of thousand s of projects, observations and analyzes became the basis for the construction of the SCOR model, which allows to design and evaluate logistic processes taking place in the supply chain. The aim of this study is to present a unique system of indicators covering planning processes taking place in the poultry industry. The complexity of the supply chain and often different goals of the participants of the flow of products and information, causes a great diffi- culty in assessing the planning processes and casca ding the obtained assessments and results
Author Michał Jakubiak (MISaF / IZM / KL)
Michał Jakubiak,,
- Katedra Logistyki
Journal seriesStudies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, [Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą], ISSN 1732-324X, [2451-4543 ], (B 8 pkt)
Issue year2018
No88
Pages30-39
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishłańcuch dostaw, SCOR, planowanie, wskaźniki efektywności Ł
Keywords in Englishsupply chain, SCOR, planning, supply chain perform
Abstract in PolishChcąc badać efektywność procesów planistycznych należy określić właściwe wskaźniki pozwalające oceniać zachodzące procesy i ich efekty. Zarządzanie wiedzą zdobytą w wyniku tysięcy projektów, obserwacji i analiz stało się podstawą budowy modelu SCOR (ang. Supply Chain Operation Reference-Model), który pozwala zaprojektować i ocenić procesy logistyczne zachodzące w łańcuchu dostaw. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie unikalnego systemu wskaźników obejmującego procesy planistyczne zachodzące w branży drobiarskiej. Złożoność łańcucha dostaw i często różne cele uczestników przepływu produktów i informacji, powoduje dużą trudność w ocenie zachodzących procesów planow ania i kaskadowania uzyskiwanych ocen i wyników.
URL http://www.pszw.edu.pl/pl/publikacje/item/1627-wykorzystanie-modelu-scor-do-oceny-funkcjonowania-lancucha-dostaw-firmy-z-branzy-spozywczej
Languagepl polski
File
Jakubiak_Wykorzystanie_modelu_SCOR2018.pdf 850,47 KB
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back