Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej jako instrument regionalnej polityki spójności

Marek Obrębalski

Abstract

The Lower Silesian region is characterised by many development disparities. It is necessary, therefore, to pursue an effective policy of economic, social and territorial cohesion fully surrounding the development policy of the country and the European Union. Lower Silesian regional self-government realises regional cohesion policy by implementation, i.e. development strategy to the year 2020, the primary objective of which is “Modern economy and high quality of life in attractive environment”. One of the financial and legal instruments for its implementation since 2009 is Lower Silesian Development Assistance Fund. Between 2009 and 2016, 99 communes in above 250 various projects benefited from the development assistance provided in the form of grants from the budget of Lower Silesia region. Mostly small communes were supported affected by social, economic and spatial problems, which budgets were too small to initiate the processes of stable and sustainable local development, as well as communes of functions due to the specific circumstances, for example tourist and health resorts.
Author Marek Obrębalski (EMaT / DRE / ZGL)
Marek Obrębalski,,
- Zakład Gospodarki Lokalnej
Other language title versionsLower Silesian Development Assistance Fund as an instrument of regional cohesion policy
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No467
Pages214-229
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishpomoc rozwojowa, polityka spójności, rozwój regionalny
Keywords in Englishdevelopment assistance, cohesion policy, regional development
Abstract in PolishRegion dolnośląski charakteryzuje się wieloma dysproporcjami rozwojowymi. Niezbędne staje się zatem prowadzenie efektywnej polityki spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w pełni wpisanej w politykę rozwoju kraju i Unii Europejskiej. Samorząd Województwa Dolnośląskiego realizuje regionalną politykę spójności, wdrażając m.in. strategię rozwoju do roku 2020, której nadrzędnym celem jest „Nowoczesna gospodarka i wysoka jakość życia w atrakcyjnym środowisku”. Jednym z finansowo-prawnych instrumentów jej wdrażania od 2009 r. jest Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej. W latach 2009-2016 z pomocy rozwojowej, udzielanej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego, skorzystało 99 gmin, realizując łącznie ponad 250 różnorodnych przedsięwzięć. Wspierane były przede wszystkim małe gminy dotknięte problemami społecznymi, gospodarczymi i przestrzennymi, których możliwości budżetowe były zbyt małe, by zainicjować procesy trwałego zrównoważonego rozwoju lokalnego, a także gminy pełniące funkcje wynikające ze specyficznych uwarunkowań, np. turystyczne i uzdrowiskowe.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.467.18
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/40724
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Obrebalski_Dolnoslaski_fundusz_pomocy_rozwojowej_jako_instrument.pdf 2,25 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrRegiony, metropolie, miasta
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back