Podsystem finansowo-księgowy jako instrument rachunkowości zarządczej i controllingu

Andrzej Bytniewski

Abstract

Modern companies competing one with another outdo in a way to acquire information for management, which, among other things, is accomplished through management accounting and controlling. However, these tools require fast, aggregated and at the same time also detailed information. Their source is, in a large scope, a financial and accounting subsystem. This statement is taken as a thesis and a research purpose. To prove the thesis, a structure of the integrated management system and its location in a financial and accounting subsystem have been presented in a short manner. In addition, it has been indicated what data it obtains from the so-called contiguous systems, which, in turn, the subsystem processes in an appropriate way, and what information it makes available for management accounting and controlling. The sample benefits achieved by the proper combination of information from the financial and accounting subsystem to the tasks of management accounting and controlling have been indicated in the final part of the paper
Author Andrzej Bytniewski (EaE / IES / KIE)
Andrzej Bytniewski,,
- Katedra Informatyki Ekonomicznej
Other language title versionsA financial and accounting subsystem as an instrument for management accounting and controlling
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No399
Pages111-120
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpodsystem finansowo-księgowy, rachunkowość zarządcza, controlling, zintegrowane systemy zarządzania, ERP
Keywords in Englishfinancial and accounting subsystem, management accounting, controlling, integrated management systems, ERP
Abstract in PolishWspółczesne konkurujące między sobą przedsiębiorstwa prześcigają się w sposobie pozyskiwania informacji na potrzeby zarządzania, które między innymi jest realizowane poprzez rachunkowość zarządczą i controlling. Jednak te narzędzia wymagają szybkich, zagregowanych, a zarazem szczegółowych informacji. Ich źródłem jest w dużym zakresie podsystem finansowo-księgowy. Stwierdzenie to przyjmuje się jako tezę i cel badawczy. Aby udowodnić tezę, przedstawiono w sposób skrótowy strukturę zintegrowanego systemu zarządzania i pokazano w nim usytuowanie podsystemu finansowo-księgowego. Ponadto wskazano, jakie dane uzyskuje on z tzw. systemów stycznych, które z kolei w odpowiedni sposób przetwarza, i jakie informacje udostępnia na potrzeby rachunkowości zarządczej i controllingu. W zakończeniu wskazano przykładowe korzyści uzyskiwane dzięki odpowiedniemu skojarzeniu informacji z podsystemu finansowo-księgowego z realizacją zadań rachunkowości zarządczej i controllingu
DOIDOI:10.15611/pn.2015.399.10
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Bytniewski_Podsystem_finansowo_ksiegowy_jako_instrument.pdf 335,12 KB
Score (nominal)10
Citation count*9 (2020-07-09)
Additional fields
Tyt_nrRachunkowość a controlling
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back