Dotacje jako transfery z budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Leszek Patrzałek

Abstract

In the last years, government budget expenditure on subsidies has been increasing dynamically in the conditions of consolidation of the public finance sector. Their significance and role in the structure of the government budget expenditure and territorial self-government units budgets are different. The aim of the article is to determine to what extent subsidies, as financial transfers provided from the state budget and territorial self-government unit, are used to perform the function of public finance. The objective of the paper is also to examine the consistency and complementarity of expenditure grant policy of public authorities as well as to establish factors determining expenditure independence of local government authorities in the area of subsidies transferred from the budget of territorial self-government unit
Author Leszek Patrzałek (ES / DF)
Leszek Patrzałek,,
- Department of Finance
Other language title versionsSubsidies as Financial Transfers Provided from the State Budget and Territorial Self-Government Unit Budget
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, [Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia], ISSN 0459-9586, e-ISSN 2449-8513, (B 11 pkt)
Issue year2017
Vol51
No6
Pages294-300
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdotacje; efektywność wydatków publicznych
Keywords in English subsidies; efficiency of public expenditure
Abstract in PolishW warunkach konsolidacji sektora finansów publicznych w Polsce w ostatnich latach wydatki budżetu państwa na dotacje dynamicznie rosną, a stosunkowo niski jest ich udział w strukturze budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Celem opracowania jest ustalenie, w jakim stopniu dotacje jako transfery finansowe są wykorzystywane w realizacji zadań realizowanych przez sektor finansów publicznych, a także zbadanie spójności i komplementarności wydatkowej polityki dotacyjnej władz publicznych oraz ustalenie czynników wyznaczających samodzielność wydatkową organów samorządu terytorialnego w obszarze dotacji przekazywanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
DOIDOI:10.17951/h.2017.51.6.293
URL http://www.journals.umcs.pl/h/article/view/5720
Languagepl polski
File
Patrzalek_Dotacje_jako_transfery_z_budzetu.pdf 169,78 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2020-07-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back