Lokalna polityka społeczna w zakresie pomocy socjalnej

Katarzyna Głoskowska

Abstract

Social assistance is an important element of state policy, which is intended to support individuals and families in a difficult situation, which they themselves can not solve. Hence, the purpose of social assistance is to meet the essential needs of individuals and families and enable them to live in right conditions. Social assistance policy is a institutionalized system of actions for people who are at risk of social exclusion and its purpose is to give them the benefits that will change their social and financial situation. The aim of this article is assessment the functioning of local social policy in Jelenia Góra the period 2010-2013. This assessment was based on an analysis of the literature and reports of the Social Welfare Centre in Jelenia Gora.
Author Katarzyna Głoskowska (EMaT)
Katarzyna Głoskowska,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Pages162-172
Publication size in sheets0.5
Book Dyrda Dagmara, Szymański Emil Mariusz (eds.): Nurty badawcze w ekonomii [CD-ROM], 2015, GSP, ISBN 9788393844630, 280 p.
Keywords in Polishpolityka państwa, polityka społeczna, pomoc społeczna, Jelenia Góra, MOPS
Keywords in Englishstate policy, social policy, social, Jelenia Gora, Social Welfare Centre
Abstract in PolishPomoc społeczna jest istotnym elementem polityki państwa służącym wsparciu osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie przezwyciężyć i rozwiązać przy wykorzystaniu swoich możliwości i własnych środków. Stąd celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb osób i rodzin oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Polityka pomocy społecznej stanowi zinstytucjonalizowany system działań na rzecz osób w stosunku do których istnieje zagrożenie wykluczeniem społecznym i ma ona na celu udzielenie im świadczeń jak i usług, które spowodują zmianę sytuacji społecznej i materialnej tych osób i ich rodzin. Celem opracowania jest ocena lokalnej polityki społecznej w zakresie pomocy społecznej w mieście Jelenia Góra w latach 2010-2013. Oceny tej dokonano w oparciu o analizę literatury przedmiotu oraz sprawozdań z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back