Management control for start-up companies – fragmented efforts or a unified framework?

Tomasz Dyczkowski , Joanna Dyczkowska

Abstract

The rationality of implementing management control in start-ups has not been confirmed in research studies so far. On the contrary, it was suggested that formality may negatively affect innovativeness of a business. Despite a scarcity of positive evidence, the authors initiated research testing whether managers and employees witnessed benefits of MC to start-ups. The study was conducted on a sample of 45 enterprises. It showed, that although only 4 companies appointed a controller, over a half of the sample monitored effectiveness of work, production or services and installed cost or quality management. The start-ups appreciated use of non-financial ratios in their performance management. Finally, lower intensity of using MC methodology was not observed among the youngest companies.
Author Tomasz Dyczkowski (MISaF / IR / KRC)
Tomasz Dyczkowski,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
, Joanna Dyczkowska (MISaF / IR / KRC)
Joanna Dyczkowska,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsKontrola zarządcza w przedsiębiorstwach typu start-up – fragmentaryczne działania czy jednolity model?
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No515
Pages76-92
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishcontrolling, przedsiębiorstwa start-up
Keywords in Englishmanagement control, start-up company
Abstract in PolishCelowość wdrażania controllingu w start-upach nie została dotąd potwierdzona w badaniach. Wskazywano nawet, że formalizacja może wywierać negatywny wpływ na innowacyjność przedsiębiorstwa. Pomimo braku przesłanek literaturowych, autorzy podjęli badania służące weryfikacji czy menedżerowie i pracownicy start-upów dostrzegają korzyści płynące z controllingu. W badaniu wzięło udział 45 start-upów. Dostrzeżono, że choć jedynie 4 organizacje wyodrębniły stanowiska kontrolne, ponad połowa przedsiębiorstw monitorowała efektywność pracy, produkcji, świadczenia usług lub wdrożyła metodykę sterowania kosztami i jakością. Badane start-upy dostrzegały korzyści stosowania mierników niefinansowych. Młodsze start-upy stosowały metody controllingu w zakresie zbliżonym do jednostek starszych.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.515.06
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/76658
Languageen angielski
File
Dyczkowski_Dyczkowska_Management_Control_For_Start_Up_Companies.pdf 758,15 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back