Nowe formy komunikacji w działalności niebiznesowej

Barbara Iwankiewicz-Rak , Feliks Błaszczyk

Abstract

New areas of activity of non-business organizations (public and private) are an impulse of the development of innovative channels of communication of these entities with the public (different groups of stakeholders). Currently, the content of the messages, not only have the characteristics to promote the organization, but are also an instrument of fundraising, to raise funds for development activities (crowdfunding) and bring about social change. The paper will present various aspects of modern communication of non-profit organizations with the environment, against new media
Author Barbara Iwankiewicz-Rak (ES / IM / DPM)
Barbara Iwankiewicz-Rak,,
- Department of Principles of Marketing
, Feliks Błaszczyk
Feliks Błaszczyk,,
-
Other language title versionsNew forms of communication in non-business activities
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No414
Pages91-100
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkomunikacja, nowe media, social media, platformy społecznościowe
Keywords in Englishcommunication, new media, social media, social platforms
Abstract in PolishNowe obszary aktywności organizacji niebiznesowych (publicznych i prywatnych) są impulsem rozwoju innowacyjnych kanałów komunikacji tych podmiotów ze społeczeństwem (różnymi grupami interesariuszy). Obecnie treści komunikatów nie tylko mają cechy promowania organizacji, ale także są instrumentem fundraisingu, pozyskiwania funduszy na rozwój działalności (crowdfunding) oraz doprowadzenia do zmian społecznych. W referacie przedstawione będą różne aspekty nowoczesnej komunikacji organizacji niekomercyjnych z otoczeniem, na tle nowych mediów. Rozwój nowych form komunikacji i ich zastosowań przez organizacje niebiznesowe jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne i odpowiada założeniom koncepcji Marketingu 3.0 i 4.0. W opracowaniu przedstawione będą cechy i znaczenie narzędzi komunikacji społecznej, tj. kanały otwarte, media obywatelskie, media społecznościowe (portale, blogi), dziennikarstwo obywatelskie i mobilne kanały komunikacyjne
DOIDOI:10.15611/pn.2015.414.07
URL http://direct.dbc.wroc.pl/publication/37261
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Iwankiewicz_Rak_Blaszczyk_Nowe_formy_komunikacji_w_dzialalnosc.pdf 268,38 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back