Krytyczna ocena podejścia do narzędzi rachunkowości zarządczej jako niezależnych od strategii i modelu biznesowego

Dariusz Ryszard Rutowicz

Abstract

This paper explores the role of the business model and strategy in the implementation of managerial accounting. As contingency theory of management accounting shows, there is no single management accounting system acceptable to all organizations or any system that is satisfactory in all circumstances in a single organization. Consequently, accounting systems must be contingent upon the circumstances that prevail at any time; they must be capable of development in order to take into consideration such factors as changes in the environment, competition, organizational structures, and technology. Information coming from the management accounting system is necessary to link the strategy with the business model, as well as to evaluate these elements independently. These three management instruments are different but complementary tools for increasing the efficiency of functioning. Their simultaneous use allows to better match these elements to each other.
Author Dariusz Ryszard Rutowicz (MISaF / IR / KRC)
Dariusz Ryszard Rutowicz,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsCritical assessment of the approach to the accounting management tools as independent from the strategy and the business model
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No514
Pages376-388
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishefektywność i skuteczność rachunkowości zarządczej, model biznesowy, strategia, uwarunkowania sytuacyjne rachunkowości
Keywords in Englisheffectiveness and efficiency of management accounting, business model, strategy, situational factors of accounting
Abstract in PolishArtykuł w oparciu o praktykę i przegląd literatury wskazuje, jak ważne jest traktowanie rachunkowości zarządczej jako pochodnej w analizie modelu biznesowego i strategii. Aby w pełni wykorzystać funkcję controllingu i maksymalizować skuteczność i efektywność przedsiębiorstwa, należy projektować narzędzia rachunkowości zarządczej w oparciu o strategię i model biznesowy. W przeciwnym wypadku ocena funkcji controllingu może być niewłaściwa, z gruntu negatywna. Również teoria uwarunkowań sytuacyjnych rachunkowości, wskazując na szereg czynników mających wpływ na model rachunkowości, potwierdza, zdaniem autora, że rachunkowość bez ich uwzględnienia nie spełni pokładanych w niej oczekiwań. Informacje pochodzące z systemu rachunkowości zarządczej są niezbędne do powiązania strategii z modelem biznesowym, jak również dokonania oceny tych elementów niezależnie.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.514.35
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/74307
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Rutowicz_Krytyczna_Ocena_Podejscia_Do_Narzedzi_Rachunkowosci.pdf 367,66 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back