Krytyczna ocena podejścia do narzędzi rachunkowości zarządczej jako niezależnych od strategii i modelu biznesowego

Dariusz Ryszard Rutowicz

Abstract

This paper explores the role of the business model and strategy in the implementation of managerial accounting. As contingency theory of management accounting shows, there is no single management accounting system acceptable to all organizations or any system that is satisfactory in all circumstances in a single organization. Consequently, accounting systems must be contingent upon the circumstances that prevail at any time; they must be capable of development in order to take into consideration such factors as changes in the environment, competition, organizational structures, and technology. Information coming from the management accounting system is necessary to link the strategy with the business model, as well as to evaluate these elements independently. These three management instruments are different but complementary tools for increasing the efficiency of functioning. Their simultaneous use allows to better match these elements to each other.
Autor Dariusz Ryszard Rutowicz (ZIF / IR / KRC)
Dariusz Ryszard Rutowicz
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Inne wersje tytułuCritical assessment of the approach to the accounting management tools as independent from the strategy and the business model
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Rok wydania2018
Nr514
Paginacja376-388
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Słowa kluczowe w języku polskimefektywność i skuteczność rachunkowości zarządczej, model biznesowy, strategia, uwarunkowania sytuacyjne rachunkowości
Słowa kluczowe w języku angielskimeffectiveness and efficiency of management accounting, business model, strategy, situational factors of accounting
Streszczenie w języku polskimArtykuł w oparciu o praktykę i przegląd literatury wskazuje, jak ważne jest traktowanie rachunkowości zarządczej jako pochodnej w analizie modelu biznesowego i strategii. Aby w pełni wykorzystać funkcję controllingu i maksymalizować skuteczność i efektywność przedsiębiorstwa, należy projektować narzędzia rachunkowości zarządczej w oparciu o strategię i model biznesowy. W przeciwnym wypadku ocena funkcji controllingu może być niewłaściwa, z gruntu negatywna. Również teoria uwarunkowań sytuacyjnych rachunkowości, wskazując na szereg czynników mających wpływ na model rachunkowości, potwierdza, zdaniem autora, że rachunkowość bez ich uwzględnienia nie spełni pokładanych w niej oczekiwań. Informacje pochodzące z systemu rachunkowości zarządczej są niezbędne do powiązania strategii z modelem biznesowym, jak również dokonania oceny tych elementów niezależnie.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.514.35
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/74307
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); po opublikowaniu
Plik
Rutowicz_Krytyczna_Ocena_Podejscia_Do_Narzedzi_Rachunkowosci.pdf 367,66 KB
Punktacja (całkowita)10
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót