Analysis of fiscal policy sustainability on the basis of net worth in some European countries

Karolina Daszyńska-Żygadło

Abstract

This paper aims to show that evaluation of the public finance condition and fiscal policy sustainability should include an analysis of the whole balance sheet in order to show how the public property is managed, and whether public wealth is being created or spent on current consumption. On the basis of the data available in the Eurostat database an analysis of debt, deficit and financial net worth ratios was conducted for eight European countries: Belgium, Bulgaria, Greece, Spain, Italy, Hungary, Poland and Sweden in the period of 1999-2010. The countries were selected in order to show different types of issues in the fiscal policy sustainability that could be observed on the basis of comparison of tendencies in the financial net worth and gross debt and deficit. Additionally, an analysis of correlation between changes in financial assets and changes in liabilities and also changes in liabilities and changes in financial net worth was conducted to show the weaknesses and strengths of the fiscal policy and public finance condition in the countries in question.
Author Karolina Daszyńska-Żygadło (MISaF / IZF / KFPiM)
Karolina Daszyńska-Żygadło,,
- Katedra Finansów Publicznych i Międzynarodowych
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 1733-2842, e-ISSN 2300-4460, (B 9 pkt)
Issue year2012
No50
Pages581-594
Keywords in PolishFinanse publiczne, Polityka podatkowa, Wskaźniki ekonomiczne
Keywords in EnglishPublic finance, Tax policy, Economic indicators
Abstract in PolishCelem artykułu jest wykazanie, że ocena kondycji finansów publicznych oraz stabilności polityki fiskalnej powinna zawierać analizę całego bilansu państwa tak, aby można było ocenić w jaki sposób zarządza się własnością publiczną w państwie oraz czy następuje tworzenie wartości lub czy fundusze publiczne są przeznaczane na bieżące wydatki państwa. Na podstawie danych dostępnych w bazie Eurostatu przeprowadzono analizę wskaźników zadłużenia, deficytu oraz wartości netto dla ośmiu europejskich krajów, w tym: Belgii, Bułgarii, Grecji, Hiszpanii, Włoch, Węgier, Polski i Szwecji w latach 1999-2010. Kraje zostały wybrane tak, aby pokazać różne grupy zagadnień dotyczących stabilności polityki fiskalnej, które zostały przeanalizowane na podstawie porównania tendencji w kształtowaniu się wskaźników wartości netto, długu publicznego oraz deficytu. Dodatkowo przeprowadzono analizę korelacji zmian poziomu aktywów finansowych i zmian poziomu zobowiązań oraz korelacji zmian poziomu wartości netto i zmian poziomu zobowiązań. Na tej podstawie zaprezentowano słabości oraz silne strony polityki fiskalnej i kondycji finansów publicznych analizowanych krajów.
Languageen angielski
Score (nominal)5
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back