Asymetria informacji na rynku usług hotelarskich

Daria Jaremen , Elżbieta Nawrocka

Abstract

The purpose of this article is to characterize the phenomenon of information asymmetry on hospitality services market, its consequences and reduction methods. The following research hypothesis was put forward: the implementation of categorization systems results in weakening negative consequences and reducing information asymmetry on hospitality services market on the purchaser’s side. The main research methods used were: subject literature critical analysis, query of legal acts and other source documents as well as case study. As a result of conducted research the presented hypothesis should be rejected since the existing systemic diversity leads to information chaos
Author Daria Jaremen (EMaT / DMaTM)
Daria Jaremen,,
- Department of Marketing and Tourism Management
, Elżbieta Nawrocka (EMaT / DMaTM)
Elżbieta Nawrocka,,
- Department of Marketing and Tourism Management
Other language title versionsInformation asymmetry on hospitality services market
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No379
Pages405-416
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishrynek usług hotelarskich, asymetria informacji, system kategoryzacji hoteli
Keywords in Englishhotel services market, information assymetry, hotel classification scheme
Abstract in PolishCelem artykułu jest scharakteryzowanie zjawiska asymetrii informacji na rynku usług hotelarskich, jego konsekwencji oraz sposobu ograniczania. Sformułowano hipotezę badawczą, która przyjęła następującą postać: wprowadzanie systemów kategoryzacji prowadzi do osłabiania negatywnych konsekwencji i zmniejszania asymetrii informacji na rynku usług hotelarskich po stronie nabywcy. Główną metodą badawczą jest analiza krytyczna literatury i kwerenda aktów prawnych oraz innych dokumentów źródłowych, a także studium przypadku. W następstwie przeprowadzonych badań należy odrzucić postawioną hipotezę, ponieważ istniejąca różnorodność systemów prowadzi do chaosu informacyjnego
DOIDOI:10.15611/pn.2015.379.39
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Jarmen_Nawrocka_Asymetria_informacji_na_rynku_uslug_hotelarskich.pdf 426,47 KB
Score (nominal)10
Citation count*4 (2020-07-03)
Additional fields
Tyt_nrGospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back