Tożsamość ekosystemów biznesu - zarys koncepcji

Sylwia Stańczyk

Abstract

The business ecosystem theory has significant influence on new meaning of the organizational identity. Considerations and conclusions in this regard are no easy because of changing limits of the ecosystem, unique way to compete or ability of environmental co-creation. There are a number of questions about the sources, methods of creation, size and risk of the ecosystem identity. These questions clearly show the research gap. The aim of this article is to define organizational identity and to show possible options for its development in the context of business ecosystem. The primary analysis shows significant lack of research onsidering the problems of the identity of business cosystem. The results of that discussion lead to empirically useful hypothesis and conclusions
Author Sylwia Stańczyk (MISaF / IOaM / KSiMZ)
Sylwia Stańczyk,,
- Katedra Strategii i Metod Zarządzania
Journal seriesOrganizacja i Kierowanie, [Organization and Management], ISSN 0137-5466, e-ISSN 2300-2530, (B 14 pkt)
Issue year2015
No4 (169)
Pages165-179
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishtożsamość organizacyjna, ekosystem biznesu, ekosystem organizacji, podejście ewolucyjne, ekologia populacji, ekologia organizacji
Keywords in English organizational identity, business ecosystem, organizational ecosystem, evolutionary approach, population ecology, organizational ecology
Abstract in PolishPojawienie się nowych kierunków badań związanych z funkcjonowaniem ekosystemów biznesu komplikuje problem tożsamości organizacyjnej. Zmienne granice ekosystemu, specyficzny sposób konkurowania, wyparcie adaptacji na rzecz współtworzenia otoczenia z pewnością nie ułatwiają rozważań i prostego wnioskowania w tym zakresie. Pojawia się szereg pytań o źródła, sposoby tworzenia, wymiary i zagrożenia tożsamości ekosystemu. Pytania te wyraźnie odsłaniają lukę badawczą. Celem artykułu jest wyjaśnienie specyfiki tożsamości organizacyjnej i podjęcie próby identyfikacji możliwych wariantów jej tworzenia w ramach ekosystemów biznesu. Wstępna analiza literatury przedmiotu wskazuje na istotne braki badawcze w zakresie tożsamości ekosystemów biznesu. W efekcie przeprowadzonych rozważań sformułowano utylitarne empirycznie hipotezy
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2015_NR_4_%28169%29.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Citation count*7 (2020-07-12)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back