Ocena ryzyka eksploatacji inteligentnych budynków dla potrzeb ich ubezpieczenia od wybranych zdarzeń losowych w Polsce

Stanisław Wieteska , Ilona Kwiecień , Beata Wieteska-Rosiak

Abstract

Purpose – The purpose of the article is to assess the risk of intelligent buildings exploitation in terms of the possibility of covering them with insurance protection. Design/methodology/approach – The article is written on the basis of literature on intelligent buildings, as well as the results of research by authors dealing in equipment and finishing of these objects. Findings – The article presents and describes the basic insurance parameters of intelligent buildings from the point of view of fire and other random events insurance. Originality/value – This is a proposal of a new insurance product that should be used in the near future. Insurance companies should gradually become familiar with the specifics of the intelligent building insurance. It is necessary to provide training to insurance intermediaries and claim settlement services
Author Stanisław Wieteska
Stanisław Wieteska,,
-
, Ilona Kwiecień (MISaF / IZF / KU)
Ilona Kwiecień,,
- Katedra Ubezpieczeń
, Beata Wieteska-Rosiak
Beata Wieteska-Rosiak,,
-
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2018
No1 (91)
Pages515-527
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishbudynki inteligentne, ubezpieczenia majątkowe
Keywords in Englishsmart buildings, property insurance
Abstract in PolishCel – Celem artykułu jest ocena ryzyka eksploatacji budynków inteligentnych pod kątem możliwości objęcia ich ochroną ubezpieczeniową. Metodologia badania – Artykuł napisano w oparciu o literaturę dotyczącą inteligentnych budynków, a także wyniki badań autorów zajmujących się wyposażeniem i wykończeniem tych obiektów. Wynik – W artykule podane i opisane zostały podstawowe parametry ubezpieczenia budynków inteligentnych z punktu widzenia ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Oryginalność/wartość – Jest to propozycja nowego produktu ubezpieczeniowego, który powinien być wykorzystany w najbliższym czasie. Zakłady ubezpieczeń powinny już stopniowo zapoznawać się ze specyfiką ubezpieczenia budynków inteligentnych. Koniecznością jest szkolenie pośredników ubezpieczeniowych i likwidatorów szkód
DOIDOI:10.18276/frfu.2018.91-41
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/730/article/9592/
Languagepl polski
File
Wieteska_Kwiecien_Wieteska-Rosiak_Ocena_ ryzyka_ eksploatacji2018.pdf 614,5 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back