Pomiar i ocena spójności systemów logistyki miejskiej

Jarosław Witkowski

Abstract

One of the main barriers of logistics concept implementation in the practice of city management is the lack of consensus related to the quantitative measuring as well as qualitative evaluation of the city logistics system’s connectivity. The city logistics system can be understood as a deliberately organized set of elements, such as: stakeholders, infrastructure, regulatory standards and tariffs as well as relationships between them, which are involved in the process of flows of people, cargo and relevant information within urban areas. In the last part of the paper the list of measures and indicators for connectivity of city logistics systems measurement and evaluation has been proposed
Author Jarosław Witkowski (EMaT / DSMaL)
Jarosław Witkowski,,
- Department of Strategic Management and Logistics
Journal seriesGospodarka Materiałowa & Logistyka, [Gospodarka Materiałowa i Logistyka], ISSN 1231-2037, (B 8 pkt)
Issue year2012
No6
Pages33-36
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishJedną z zasadniczych barier stosowania logistyki w zarządzaniu miastem są trudności przy ilościowym pomiarze i jakościowej ocenie poziomu spójności systemu logistyki miejskiej. W artykule przyjęto, że system logistyki miejskiej to celowo zorganizowany zbiór elementów, takich jak: jego interesariusze, infrastruktura, normy regulacyjne i system taryfowy oraz związki między nimi, które są zaangażowane w przepływy osób, ładunków oraz towarzyszących im informacji na obszarach zurbanizowanych. W odniesieniu do tak zdefiniowanych elementów systemu zaproponowano zestaw wskaźników i mierników do monitorowania i oceny poziomu spójności logistyki miejskiej w jej płaszczyźnie społeczno- ekonomicznej, technicznej, informacyjnej, finansowej i przestrzennej
Languagepl polski
Score (nominal)8
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back