Bariery innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach

Magdalena Dunicz , Jacek Wychowanek

Abstract

The present artic le constitutes study concerning types of barriers inn o- vations with which entrepreneurs are burdened from the sector of small and medium enterprises. The first, theoretical part of the article is describing comprehending the innovation and innovative action s, as well as factors which are supporting the process of leading innovations in enterprises. Moreover kinds of barr i- ers and appearing problems in the above process were described. However the second part of the article is describing the practical image of barriers of the innovation appearing in the group of medium - sized ente r- prises.
Author Magdalena Dunicz (EMaT) - [Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości (WSZiP)]
Magdalena Dunicz,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
- Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
, Jacek Wychowanek (EMaT) - [Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości (WSZiP)]
Jacek Wychowanek,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
- Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Journal seriesPrace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISSN 2450-3878, (B 6 pkt)
Issue year2015
No31(1)
Pages37-49
Publication size in sheets0.6
Abstract in PolishNiniejszy artykuł stanowi opracowanie dotyczące typów barier innow a- cyjności, kt ó rymi obarczeni są przedsiębiorcy z sektora małych i śr ednich przedsiębiorstw. Pierwsza, teoretyczna część artykułu opisuje pojęcie innowacyjności oraz działań i n nowacyjnych, a także czynniki, które wspomagają proces wprowadzania innowacyjności w przedsiębiorstwach. Ponadto przedstawi o- no rodzaje barier i trudn ości występujących w powyższym procesie. Druga część artykułu przedstawia natomiast praktyczny obraz barier innowacyjności występujących w grupie średnich przedsiębiorstw.
URL http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-31.pdf
Languagepl polski
Not used for evaluationyes
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back