Evolution of Change Management Models and their Future in the Context of ONA

Anna Szarek

Abstract

The aim of the article is to present evolution in change management models and the need of redesigning the current change management concepts with the use of organisational network analysis. Firstly, the article summarizes the evolution of change management approaches presenting the theoretical background of the need to revise change management models. Then the author underlines benefits of organisational network analysis enabling deep research on current change management trends. In addition, the article uncovers very introductory empirical research aimed at estimating the need for revitalising change management models. Finally, the author proposes further empirical research linking change management models and organisational network analysis.
Author Anna Szarek (MISaF / IOaM / KPSZ)
Anna Szarek,,
- Katedra Projektowania Systemów Zarządzania
Other language title versionsEwolucja modeli zarządzania zmianą i ich przyszłość w kontekście ONA
Journal seriesNauki o Zarządzaniu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Issue year2017
No1 (30)
Pages16-23
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishanaliza sieci społecznej, zarządzanie zmianą, zmiany organizacyjne, analiza sieci organizacyjnej
Keywords in Englishorganisational network analysis, change management, organisational changes, project management
Abstract in PolishCelem artykułu jest prezentacja ewolucji modeli zarządzania zmianą i potrzeby przeprojektowania aktualnych koncepcji zarządzania zmianą z użyciem analizy sieci organizacyjnej. Na początku artykułu podsumowano ewolucję podejść zarządzania zmianą, prezentując teoretyczne tło potrzeby rewizji modeli zarządzania zmianą. Następnie określono korzyści analizy sieci organizacyjnej umożliwiającej głębokie badanie obserwowalnych trendów zarządzania zmianą. Dodatkowo opisano wstępne empiryczne badanie mające na celu oszacowanie potrzeby rewitalizacji modeli zarządzania zmianą.
DOIDOI:10.15611/noz.2017.1.02
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43204
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Szarek_Evolution_of_change_management_models.pdf 411,55 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back