Instytucjonalne ograniczenia rozwoju dóbr informacyjnych

Sławomir Czetwertyński

Abstract

The aim of the article is a try to substantiate the hypothesis that prevailing institutional conditions (including informal) determine the limit of marginal costs of production of information goods. The research material in this article are studies on the development of the written word and modern reports about situation on the e-books market. The researcher’s method has a deductive and eclectic character, which consists in a flexible application of neoclassical and institutional approaches. In the course of the conducted analyzes is found the significance of institutional factors in shaping consumer preferences at the book markets. That is way the extension of neoclassical approach is necessary
Author Sławomir Czetwertyński (ES / DMaIE)
Sławomir Czetwertyński,,
- Department of Microeconomics and Institutional Economics
Other language title versionsInstitutional limitations of the development of information goods on the example of books
Journal seriesStudia i Prace WNEiZ US, [Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania do 2015], ISSN 2450-7733, e-ISSN 2300-4096, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol54
No2
Pages6-20
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishdobra informacyjne, książki elektroniczne, instytucje
Keywords in Englishinformation good, e-book, institution
Abstract in PolishNiniejszy artykuł porusza kwestie rozwoju dóbr informacyjnych na przykładzie analizy historycznej książki. Celem artykułu jest próba uprawdopodobnienia hipotezy głoszącej, że panujące uwarunkowania instytucjonalne (w tym nieformalne) określają granicę spadku kosztów krańcowych produkcji dóbr informacyjnych. Materiałem badawczym w niniejszym artykule są studia nad rozwojem słowa pisanego oraz współczesne raporty dotyczące sytuacji na rynku książek elektronicznych. Zastosowana metoda badawcza ma charakter dedukcyjny i eklektyczny, który polega na elastycznym stosowaniu wnioskowania neoklasycznego i instytucjonalnego. W toku prowadzonych rozważań stwierdzono istotność czynników instytucjonalnych w kształtowaniu się preferencji konsumentów na rynkach książek. Za zasadne uznano więc rozszerzenie wnioskowania neoklasycznego o czynniki analizy instytucjonalnej
DOIDOI:10.18276/sip.2018.54/2-01
URL https://wnus.edu.pl/sip/pl/issue/933/article/15257/
Languagepl polski
File
Czetwertynski_Instytucjonalne_ograniczenia_rozwoju.pdf 562,96 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back