Outsourcing IT – Cloud computing jako narzędzie poprawy efektywności działania w podmiocie leczniczym

Jarosław Kończyło

Abstract

Outsourcing is an important instrument for improving the operating effectiveness of companies. As such, it can also be employed to good effect by providers of health services. Outsourcing may be applied in many areas, with IT considered to be the most promising segment, particularly in tandem with cloud computing as the new and innovative approach to IT service provision. The present legislative standards expressed in the Act on information systems in health services and the expected reduction of EU funding reserved for this segment in the next financial perspective seem to be the most important determinants in the development of this type of services. CC offers companies an unrestrained access to a vast computing power without the need of maintaining their own independent server infrastructure – this argument alone seems to validate the conclusion that CC will soon become an important method for improving the operating effectiveness of companies in the segment of health services.
Author Jarosław Kończyło (WUE)
Jarosław Kończyło,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsIT outsourcing – cloud computing as a performance efficiency improvement tool in a health service provider
Journal seriesManagement Science. Nauki o Zarządzaniu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Issue year2017
No3 (32)
Pages52-58
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishoutsourcing IT w ochronie zdrowia, cloud computing, efektywność, podmiot leczniczy
Keywords in EnglishIT outsourcing in health services, cloud computing, effectiveness, health service provider
Abstract in PolishOutsourcing jest instrumentem podnoszącym efektywność działania przedsiębiorstw, w tym również efektywność działania podmiotów leczniczych. Wykorzystywany jest on w wielu obszarach. Szczególnym są usługi informatyczne, a cloud computing (CC) wydaje się istotnym, nowatorskim przedsięwzięciem w zakresie realizacji usług informatycznych. Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz ograniczone środki finansowe w nowej perspektywie unijnej mogą być istotnym determinantem w rozwoju tychże usług. Brak konieczności tworzenia infrastruktury serwerowej, dostęp do nieograniczonych zasobów obliczeniowych będą powodować, iż CC stanie się ważnym narzędziem budowy efektywności w podmiocie leczniczym. W artykule wykazano rosnącą potrzebę korzystania z danych zawartych w systemach informatycznych oraz perspektywę rozwoju usług typu CC w ochronie zdrowia. Szczególną uwagę zwrócono na stan przygotowania polskich podmiotów leczniczych do ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.
DOIDOI:10.15611/noz.2017.3.07
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/53166
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Konczylo_Outsorcing_IT_cloud_computing_jako_narzedzie.pdf 880,27 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back