Potencjał demograficzny obszarów funkcjonalnych wybranych miast średniej wielkości Polski i Republiki Czeskiej

Marek Obrębalski

Abstract

The article presents the population problem of urban functional area around chosen mediumsized cities in Poland and Czech Republic. The research concentrates on 6 cities (on the Polish side – Jelenia Góra, Legnica and Wałbrzych – located in Lower Silesia region; on the Czech side – Hradec Králové, Liberec and Ústí nad Labem). These core cities with suburban areas co-create the functional urban areas with a varied demographic structure and development dynamics. In the analyzed period, the population growth was observed only in Liberec. The largest total population among the studied areas refers also to Liberec functional urban area. The population in the suburban areas on the examined Polish and Czech cities are relatively younger than in the core cities. The functional approach to the development of urban areas, which assumes departing from the perception of problem and challenges only through the prism of administrative borders is becoming more and more important.
Author Marek Obrębalski (EMaT / DRE)
Marek Obrębalski,,
- Department of Regional Economy
Journal seriesStudia Miejskie, ISSN 2082-4793, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol27
Pages107-118
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishzintegrowane podejście terytorialne, ESPON, ludność, suburbanizacja, Urban Audit, miejski obszar funkcjonalny, delimitacja, rozwój miast
Keywords in Englishintegrated territorial approach, ESPON, population, suburbanisation, Urban Audit, urban functional area, delimitation, urban development
Abstract in PolishW artykule przedstawiono problem zaludnienia miejskich obszarów funkcjonalnych wokół wybranych miast średniej wielkości w Polsce i Republice Czeskiej. Badanie obejmuje 6 miast (po polskiej stronie – zlokalizowane w  regionie dolnośląskim Jelenia Góra, Legnica i  Wałbrzych; po stronie czeskiej – Hradec Králové, Liberec i Usti nad Labem). Te ośrodki centralne wraz z obszarami podmiejskimi współtworzą miejskie obszary funkcjonalne o zróżnicowanej strukturze demograficznej i dynamice rozwojowej. W analizowanym okresie wzrost liczby ludności odnotowano tylko w Libercu. Największa populacja wśród badanych obszarów odnosi się również do miejskiego obszaru funkcjonalnego Liberca. Ludność na obszarach podmiejskich badanych miast Polski i Czech jest relatywnie młodsza niż w miastach-rdzeniach. Podejście funkcjonalne do rozwoju obszarów miejskich zakładające odejście od postrzegania problemów i wyzwań jedynie przez pryzmat granic administracyjnych staje się coraz ważniejsze.
DOIDOI:10.25167/sm2017.027.08
URL http://www.studiamiejskie.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2018/04/S_Miejskie_27_2017-Obrebalski.pdf
Languagepl polski
File
Obrebalski_Potencjal_demograficzny_obszarow_funkcjonalnych_wybranych.pdf 597,05 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 19-06-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back