Subwencja ogólna jako instrument korekcyjno-wyrównawczy w systemie finansów samorządu terytorialnego

Leszek Patrzałek

Abstract

Local authorities take part in the realisation of the redistribution function of public finances among others via a subvention system and contribution to the state budget. The redistribution of public measures in territorial dimension raises a lot of concerns and discussions, because next to some effects in the sphere of territorial justice and solidarity it does not contribute to the deepening of rationality and efficiency of public finance as well as broadening the responsibility of local authorities for the management of finances of local authorities. General subvention transferred to the budgets of local authorities is one of instruments of redistribution of public finance in the territorial dimension. Legal and financial structure has undergone many changes to a various degree taking into consideration problems which are connected with the appearance of vertical and horizontal fiscal imbalances for the last 25 years since the moment of local government reinstating in Poland. The article attempts to determine if and to what extent general subvention in Poland as a source of revenue of local government budgets eliminates vertical and horizontal fiscal imbalance and if changes in its construction proposed in 2015 can contribute to the solution of problems connected with the functioning of correctional-compensation system of own resources of local authorities budgets in Poland.
Author Leszek Patrzałek (ES / DF)
Leszek Patrzałek,,
- Department of Finance
Other language title versionsGeneral subvention as a correctional-compensation instrument in the local government finance system
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No404
Pages238-244
Publication size in sheets0.4
Keywords in Polishsubwencja ogólna, pionowa i pozioma nierównowaga fiskalna
Keywords in Englishgeneral subvention, vertical and horizontal fiscal imbalances
Abstract in PolishJednostki samorządu terytorialnego uczestniczą w realizacji funkcji redystrybucyjnej finansów publicznych między innymi przez system subwencji i wpłat do budżetu państwa. Redystrybucja środków publicznych w wymiarze terytorialnym budzi wiele zastrzeżeń i dyskusji, gdyż prócz tego, że prowadzi do uzyskiwania efektów w obszarze sprawiedliwości i solidarności terytorialnej, nie przyczynia się do pogłębiania racjonalności i efektywności finansów publicznych i poszerzania odpowiedzialności władz samorządowych za zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego. Jednym z instrumentów redystrybucji środków publicznych w wymiarze terytorialnym jest subwencja ogólna przekazywana do budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W ostatnich 25 latach, od momentu reaktywowania samorządu terytorialnego w Polsce, konstrukcja prawnofinansowa ulegała wielu zmianom, w różnym stopniu uwzględniającym problemy związane z występowaniem pionowej i poziomej nierównowagi fiskalnej. W artykule podjęto próbę ustalenia, czy i w jakim stopniu subwencja ogólna w Polsce, jako źródło dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego, służy niwelowaniu pionowej i poziomej nierównowagi fiskalnej i czy proponowane w 2015 r. zmiany w jej konstrukcji mogą się przyczyniać do rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem w Polsce systemu korekcyjno-wyrównawczego dochodów własnych budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.404.16
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Patrzalek_Subwencja_ogolna_jako_instrument_korekcyjno.pdf 280,05 KB
Score (nominal)10
Citation count*5 (2020-07-02)
Additional fields
Tyt_nrFinanse samorządu terytorialnego
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back