Kultura organizacyjna jako składowa proinnowacyjnego środowiska pracy

Katarzyna Piwowar-Sulej

Abstract

Creation and implementation of innovations in the enterprise is conditioned by the presence of appropriate human potential formed not only in schools but also in the workplace. The article brings closer the issue of shaping innovative attitudes using the tool in the form of so-called pro-innovative culture. The author used the literature studies as well as results of empirical research conducted in 35 companies in Lower Silesia.
Author Katarzyna Piwowar-Sulej (EaE / IES / KPiSP)
Katarzyna Piwowar-Sulej,,
- Katedra Pracy i Stosunków Przemysłowych
Journal seriesNauki o Zarządzaniu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Issue year2012
No1 (10)
Pages117-125
Keywords in PolishInnowacyjność, Kultura organizacyjna, Innowacje w organizacji
Keywords in EnglishInnovative character, Organisational culture, Innovations in organization
Abstract in PolishTworzenie i wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach jest uwarunkowane posiadaniem odpowiedniego potencjału ludzkiego. Potencjał ten formowany jest nie tylko w szkołach, ale i w miejscu pracy. W artykule przybliżono zagadnienia kształtowania postaw innowacyjnych w organizacji przez użycie narzędzia w postaci tzw. proinnowacyjnej kultury organizacyjnej. Posłużono się przy tym studiami literatury przedmiotu oraz wynikami badań empirycznych. Badania te zostały przeprowadzone w 35 przedsiębiorstwach Dolnego Śląska.
Languagepl polski
Score (nominal)8
Citation count*1 (2020-09-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back