Identyfikacja klas województw ze względu na poziom rozwoju sektora przemysłowego

Beata Bal-Domańska , Elżbieta Stańczyk

Abstract

The purpose of this paper is to develop the classification of voivodships by the level of industralization as one of the factors affecting regional socio-economic development level and the state of enviroment. It allows to the assessment of social and environmental factors in the defined groups of regions featuring various levels of industrialization. Voivodships were classified based on the indicators characterizing both economic and job market aspect of industry development using cluster analysis method. Cluster analysis was carried out using one of the hierarchical methods − Ward agglomeration method. Synthetic measures of the development (SMD) with the common pattern of development were used to assess changes in the positions of individual voivodships in time. The study covered 16 Polish regions in 2015, taking into account the changes recorded against 2009
Author Beata Bal-Domańska (EMaT / DRE / ZEAR)
Beata Bal-Domańska,,
- Zakład Ekonometrycznych Analiz Regionalnych
, Elżbieta Stańczyk - Statistical Office in Wrocław
Elżbieta Stańczyk,,
-
Other language title versionsThe identification of voivodship groups by the level of industry sector development
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No477
Pages11-23
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishklasyfikacja województw, przemysł
Keywords in Englishclassification of voivodships, industry
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest opracowanie klasyfikacji województw z uwagi na stopień uprzemysłowienia jako jednego z elementów oddziałujących na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i stan środowiska regionu. Pozwoli ona w dalszej kolejności na ocenę czynników społecznych lub środowiskowych w zdefiniowanych grupach województw o różnym stopniu uprzemysłowienia. Klasyfikacji województw dokonano na podstawie wskaźników charakteryzujących gospodarczy aspekt rozwoju przemysłu oraz rynek pracy z wykorzystaniem metod analizy skupień. Analiza skupień została przeprowadzona jedną z metod hierarchicznych – metodą aglomeracji Warda. Do oceny zmian pozycji poszczególnych województw w czasie wykorzystano syntetyczne miary rozwoju ze wspólnym wzorcem rozwoju. Badaniem objęto 16 województw Polski w 2015 r. z uwzględnieniem zmian odnotowanych w porównaniu z 2009 r
DOIDOI:10.15611/pn.2017.477.01
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41484
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Bal-Domanska_Identyfikacja_klas_wojewodztw_ze_wzgledu.pdf 776,87 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back