Wykorzystanie opcji realnych w ograniczaniu ryzyka utraty zdolności do kontynuowania działalności

Bartłomiej Nita , Piotr Oleksyk

Abstract

The aim of the study is to explain the possibility of using real options in stimulating the ability of business entities to continue their operations. The first part explains the problem of examining the ability to continue operations. One of the major challenges is the need to adapt the entity to the changing market conditions that require analysis and implementation of investment projects. Development initiatives are in practice associated with many risk factors, and in some cases the company’s bankruptcy. Therefore, when estimating the ability to carry out enterprise development enterprises, it is necessary to consider and asses real options that support making management decisions
Author Bartłomiej Nita (MISaF / IR / DoATaFA)
Bartłomiej Nita,,
- Department of Accounting Theory and Financial Analysis
, Piotr Oleksyk (MISaF / IR / DoATaFA)
Piotr Oleksyk,,
- Department of Accounting Theory and Financial Analysis
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2018
No369
Pages150-162
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishanaliza finansowa, kontynuowanie działalności, systemy wspomagania decyzji, opcje realne
Keywords in Englishfinancial analysis, going concern, decision support systems, real options
Abstract in PolishCelem opracowania jest wyjaśnienie możliwości zastosowania opcji realnych we wspomaganiu decyzji o wdrożeniu przedsięwzięcia rozwojowego, które może być znaczącym czynnikiem podwyższenia zdolności podmiotów gospodarczych do kontynuowania działalności. W pierwszej części wyjaśniono problem badania zdolności do kontynuowania działalności. Jednym z poważnych wyzwań jest konieczność dostosowania jednostki do zmiennych realiów rynkowych, które wymagają analizy i wdrażania przedsięwzięć rozwojowych. Przedsięwzięcia te są obarczone różnymi rodzajami ryzyka, w praktyce występują przypadki niewłaściwych wdrożeń, które doprowadziły do upadłości przedsiębiorstwa. W niektórych przypadkach zaniechanie wdrożenia przedsięwzięcia rozwojowego może doprowadzić do upadłości. Pozornie nieopłacalny projekt może być rozwiązaniem, które pozwoli przedsiębiorstwu uniknąć zagrożenia. Szacując zdolność do przeprowadzenia przedsięwzięć rozwojowych przedsiębiorstwa należy zatem uwzględniać i wyceniać opcje realne, które wspomagają podejmowanie decyzji zarządczych
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_361_380/SE_369/13.pdf
Languagepl polski
File
Nita_Oleksyk_Wykorzystanie_opcji_ realnych_ w_ ograniczaniu_ ryzyka2018.pdf 273,87 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back