Potrzeby i możliwości rewizji terytorialnego podziału kraju wobec unijnej polityki spójności po 2020 roku

Marek Obrębalski

Abstract

Regions of Poland are characterized by distinct development disparities, which is becoming a challenge for the national and EU cohesion policy. The statistical basis for financial support under the EU cohesion policy is the hierarchical nomenclature of territorial units (NUTS) and cyclically measured levels of their development determined on the basis of GDP per capita. The EU cohesion policy is aimed at supporting economically weaker NUTS 2 regions. In order to increase the effectiveness of this policy and to eliminate regional disproportions in the post 2020 programming period in many cases a revision of the current statistical territorial division of the country is recommended. This is visible, among others in the following voivodeships: Lower Silesian, Lesser Poland, Silesian and Great Poland. Therefore, effective governmental and self-governmental initiatives in this area can certainly contribute to increase in the size of financial support, especially for peripheral regions.
Author Marek Obrębalski (EMaT / DRE)
Marek Obrębalski,,
- Department of Regional Economy
Other language title versionsNeeds and possibilities of the revision of territorial division of the country considering the EU cohesion policy post 2020
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No518
Pages121-135
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishregion, dysproporcje rozwojowe, NUTS, podział terytorialny, polityka spójności
Keywords in Englishregion, development disparities, NUTS, territorial division, cohesion policy
Abstract in PolishPolskie regiony charakteryzują wyraźne dysproporcje rozwojowe, będące wyzwaniem dla krajowej i unijnej polityki spójności. Statystyczną podstawą wsparcia finansowego w ramach unijnej polityki spójności jest hierarchiczna nomenklatura jednostek terytorialnych (NUTS) oraz mierzone cyklicznie poziomy ich rozwoju wyznaczane na podstawie wysokości PKB w przeliczeniu na mieszkańca. Polityka spójności UE ukierunkowana jest na wspieranie słabszych ekonomicznie regionów szczebla NUTS 2. W celu zwiększenia efektywności tej polityki oraz niwelacji regionalnych dysproporcji w okresie programowania po 2020 roku w wielu przypadkach wskazana jest rewizja dotychczasowego statystycznego terytorialnego podziału kraju. Widoczne jest to m.in. w województwach: dolnośląskim, małopolskim, śląskim i wielkopolskim. Skuteczne rządowe i samorządowe inicjatywy w tym zakresie mogą się z pewnością przyczynić do wzrostu rozmiarów finansowego wsparcia, zwłaszcza dla peryferyjnych regionów.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.518.09
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Obrebalski_M_Potrzeby_i_Mozliwosci_Rewizji_Terytorialnej_Podzialu_2018.pdf 561,83 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back