Debt of municipal companies in Poland in the light of research

Arkadiusz Babczuk

Abstract

Local self-government units establish diverse kinds of organizational units in order to perform their tasks. One of their forms can be represented by commercial companies which, if taken advantage of in the processes of local and regional development, can become a source of numerous benefits for the local community which, however, is also accompanied by various threats. The most important ones are associated with the risk of uncontrolled debt expansion of these companies. Although this is not subject to statutory limitations, still the financial situation of local self-government units can be strongly affected
Author Arkadiusz Babczuk (EMaT / DFaA)
Arkadiusz Babczuk,,
- Department of Finance and Accounting
Other language title versionsZadłużenie spółek komunalnych w świetle badań
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No397
Pages20-44
Publication size in sheets1.2
Keywords in Polishfinanse samorządu terytorialnego, dług publiczny
Keywords in Englishmunicipal finance, public debt
Abstract in PolishW celu wykonywania swoich zadań jednostki samorządu terytorialnego tworzą różnego rodzaju jednostki organizacyjne. Jedną z ich form mogą być spółki prawa handlowego. Ich wykorzystanie w procesach rozwoju lokalnego oraz regionalnego może być źródłem wielu korzyści dla wspólnoty samorządowej, niesie jednak także wiele zagrożeń. Najważniejsze wiążą się z ryzykiem niekontrolowanej ekspansji zadłużenia tych spółek. Nie podlega ono wprawdzie ograniczeniom ustawowym, jednak może istotnie rzutować na sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego
DOIDOI:10.15611/pn.2015.397.02
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Babczuk_Debt_of_municipal_companies_in.pdf 395,09 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrFinance and Accounting for Sustainable Development - Responsibility, Ethic, Financial Stability
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back