Wpływ elementów nazwy na zapamiętanie wizerunku marki – wyniki badań empirycznych

Agata Krycia-Chomińska , Aleksandra Szpulak

Abstract

The subject of the research presented in the article are the processes of communicating brand image by brand name. The purpose of the study is to determine whether the type of name construction and the order of brand name information have an impact on remembering attributes that are consistent or incompatible with the brand image. The experiment consisted of comparing the impact on the brand image of seven different types of names, including suggestive elements (letters, morphemes and words), and non-suggestive elements. The ANOVA, t tests, and multiple comparison procedures were used to verify the hypotheses. The study confirmed that (1) the use of suggestive elements in the name makes it difficult for consumers to recall attributes other than those suggested in the name, and (2) the order and compliance/incompatibility of names descriptions and name have an effect on memorization as well as blocking of memorization of brand information. The experiment was conducted on a group of subjects aged 19-26 years. The research results provide new insights into the behavior of Polish consumers on the impact of names on brands’ ratings.
Author Agata Krycia-Chomińska
Agata Krycia-Chomińska,,
-
, Aleksandra Szpulak (ES / DFaEA)
Aleksandra Szpulak,,
- Department of Forecasting and Economic Analysis
Other language title versionsInfluence of Name’s Elements on the Memorization of Brand Image – Results of Empirical Studies
Journal seriesNauki o Zarządzaniu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Issue year2017
No1 (30)
Pages38-53
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishmarka, nazwa marki, wizerunek marki
Keywords in Englishbrand, brand name, brand image
Abstract in PolishPrzedmiotem badań zaprezentowanych w artykule są procesy komunikowania wizerunku marki za pomocą jej nazwy. Celem badań jest sprawdzenie, czy typ budowy nazwy oraz kolejność przekazywania informacji o marce mają wpływ na zapamiętywanie atrybutów zgodnych lub niezgodnych z docelowym wizerunkiem marki. Przeprowadzony eksperyment polegał na porównaniu oddziaływania na wizerunek marki siedmiu różnych typów nazw zawierających elementy sugestywne (tj. litery, morfemy i słowa) oraz niesugestywne. Do weryfikacji hipotez wykorzystano analizę ANOVA, testy t oraz procedury wielokrotnych porównań. Badanie potwierdziło, że wykorzystanie w nazwie elementów sugestywnych utrudnia konsumentom przypominanie sobie atrybutów innych niż sugerowane w nazwie oraz że kolejność i zgodność/niezgodność opisów z nazwą mają wpływ na zapamiętywanie, a także blokowanie zapamiętywania informacji o marce. Eksperyment przeprowadzono na grupie badanych w wieku 19-26 lat. Wyniki badań tworzą nową wiedzę o zachowaniach polskich konsumentów w zakresie wpływu nazw na oceny marek.
DOIDOI:10.15611/noz.2017.1.05
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43232
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Krycia_Chominska_Szpulak_Wplyw_elementow_nazwy_na_zapamietanie.pdf 1,79 MB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-07-04)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back