Strategia a rozwój regionu na przykładzie województwa dolnośląskiego

Jolanta Mrówka , Małgorzata Markowska

Abstract

The strategy of regional development remains the most important do c- ument prepared by the regional authorities, since it defines both goals and priori ties of local development policy carried out in the region. Within the framework of Lower Silesia Regional Development Strategy, in the period 2007 - 2013, attempts were made to increase Lower Silesian cohesion and competitiveness, as well as improve its res idents' living standards. The pr e- sented article offers the summary of the discussed strategy implementation level, based on the analysis of indicator values adopted in the strategy do cument as the measures of both strategic and indirect goals implementatio n in the period 2007 - 2013.
Author Jolanta Mrówka
Jolanta Mrówka,,
-
, Małgorzata Markowska (EMaT / DRE / ZEAR)
Małgorzata Markowska,,
- Zakład Ekonometrycznych Analiz Regionalnych
Journal seriesPrace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISSN 2450-3878, (B 6 pkt)
Issue year2015
No33(3)
Pages191-212
Publication size in sheets1.05
Abstract in PolishStrategia rozwoju województwa jest najważniejszym dokumentem prz y- gotowywanym przez sa morządy województw, określa bowiem cele i prioryt e- ty polityki rozwoju, prowadzonej na terenie regionu. W ramach Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego w latach 2007 - 2013 poczyniono st a- rania, aby zwiększyć spójność i konkurencyjność Dolnego Śl ąska ora z p o- lepszyć warunki życia jego mieszkańców. Niniejszy artykuł podsumowuje stopień realizacji strategii w oparciu o analizę kształtowania się wartości wskaźników przyjętych w dokumencie Strategii, jako mierników realizacji celów strategicznych i pośrednich w latach 2007 - 2013.
URL http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-33.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back