Fałszowanie informacji niefinansowych w sprawozdaniu zintegrowanym

Katarzyna Piotrowska

Abstract

Evaluation of economic activity against a competitive market is possible thanks to the analysis of financial and non-financial information. The source of financial information is the financial statement and the non-financial information is an integrated report. The purpose of the article is to try to answer the question of how to ensure the quality of non-financial information in the integrated report while limiting the possibility of falsifying it. The article uses critical analysis of subject literature and observation of business practice (analysis of auditors’ reports on integrated reports on non-financial information). The results of the analysis indicate that the business entities preparing integrated reports subject them to independent experts to confirm the correctness of disclosed non-financial information and their compliance with the guidelines developed for integrated reporting. However, this is not a common practice in Polish economic.
Author Katarzyna Piotrowska (MISaF / IR / KTRiAF)
Katarzyna Piotrowska,,
- Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
Other language title versionsFalsification of non-financial information in the integrated report
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No503
Pages376-386
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinformacje niefinansowe, sprawozdawczość zintegrowana, fałszowanie informacji niefinansowych
Keywords in Englishnon-financial information, integrated reporting, falsification of non-financial information
Abstract in PolishOcena działalności gospodarczej na tle konkurencyjnego rynku jest możliwa dzięki analizie nie tylko informacji finansowych, ale i niefinansowych. Źródłem informacji finansowych jest sprawozdanie finansowe, a jego jakość gwarantowana jest przepisami prawa bilansowego. Z kolei źródłem informacji niefinansowych jest sprawozdanie zintegrowane, w odniesieniu do którego nie wypracowano jednolitych rozwiązań w zakresie uwiarygodniania ujawnianych informacji. Celem artykułu jest więc próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób potwierdzać jakość informacji niefinansowych w sprawozdaniu zintegrowanym, jednocześnie ograniczając możliwość ich fałszowania? W artykule wykorzystano krytyczną analizę literatury przedmiotu, obserwację praktyki gospodarczej (weryfikacja zintegrowanych raportów trzech podmiotów gospodarczych: Grupa Orlen SA, Grupa Lotos SA i Grupa Azoty SA) oraz wnioski wynikające z prowadzonych badań w zakresie jakości informacji w sprawozdaniach zintegrowanych publikowane we wcześniejszych opracowaniach autorki. Wyniki analizy wskazują, że podmioty gospodarcze sporządzające sprawozdania zintegrowane poddają je ocenie niezależnych ekspertów w zakresie potwierdzenia poprawności ujawnianych informacji niefinansowych i ich zgodności z wytycznymi opracowanymi dla raportowania zintegrowanego. Nie jest to jednak działanie powszechne w polskiej praktyce gospodarczej.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.503.33
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Piotrowska_Falszowanie_Informacji_Niefinansowych_w_Sprawozdaniu_Zintegrowanym.pdf 334,27 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back