Przestrzenne i organizacyjne aspekty rozwoju pogranicza polsko-czeskiego

Franciszek Adamczuk

Abstract

The article concerns spatial and organizational aspects of development of the Polish-Czech borderland. The next European Grouping of Territorial Cooperation − EGTC Novum is under creation there. The newest document of the development of Polish-Czech borderland “Strategy of integrated cooperation of the Czech-Polish borderland” has been described. The author states that the appearance of EGTC Novum on the Polish-Czech borderland creates a new quality and starts a new stage of its economic development. This initiative promotes the economic attractiveness of the borderland, especially the development of tourism in the form of appearing at the same time cross-border tourism cluster.
Author Franciszek Adamczuk (ES / DIER)
Franciszek Adamczuk,,
- Department of International Economic Relations
Other language title versionsSpatial and organizational aspects of the Polish-Czech borderland development
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No407
Pages76-85
Keywords in Polishpogranicze, przestrzeń gospodarcza, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej, klaster turystyczny
Keywords in Englishborderland, economic area, the European Grouping of Territorial Cooperation, tourist cluster
Abstract in PolishArtykuł dotyczy rozwoju pogranicza polsko-czeskiego, w szczególności jego aspektów przestrzennych i organizacyjnych. Szczególny kontekst dotyczy powstawania na tym obszarze kolejnego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) pod nazwą EUWT Novum. Punktem odniesienia jest najnowszy dokument nt. rozwoju pogranicza polsko-czeskiego, Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polsko pogranicza. Wykorzystano także inne dokumenty polskie i czeskie dotyczące przestrzeni pogranicza, m.in. uwzględnione w nowej Strategii rozwoju Euroregionu Nysa do roku 2020. Autor dowodzi, że powstawanie na pograniczu polsko-czeskim EUWT Novum tworzy nową jakość przestrzeni pogranicza polsko-czeskiego i otwiera nowy etap w rozwoju tej przestrzeni gospodarczej. Inicjatywa ta sprzyja podnoszeniu atrakcyjności gospodarczej pogranicza, w szczególności rozwojowi turystyki w postaci równolegle tworzonego transgranicznego klastra turystycznego.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.407.06
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Adamczuk_Przestrzenne_i_organizacyjne_aspekty_rozwoju.pdf 511,32 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrJabłko niezgody. Regionalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back