Catering zdrowej żywności jako przejaw społecznej odpowiedzialności firm gastronomicznych, a dochody ich klientów

Jacqueline Rowiecka

Abstract

24 hours gyms, common psycho-nutritional advices, diet delivery services 70, offering so-called healthy food are specific elements of the contemporary world. In this context, it is worth emphasising the idea of corporate social responsibility (CSR). Was accepted to consider that so-called health- and ecological-promoting aspects of its concept are reflected in the development of enterprises which offer so-called healthy food. The reference to this concept has become a target of theoretical section. This was the foundation to consider – in empirical section – relationship between the use of diet catering services and the income of their potential customers as a factor determining demand on their home market and running successful catering businesses. Empirical studies were conducted among employees in enterprises in Wrocław who are or have been consumers of diet delivery services
Author Jacqueline Rowiecka (WUE)
Jacqueline Rowiecka,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsHealthy food delivery service as a sign of catering companies’ social responsibility and their customers’ income
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2018
No11 [CD]
Pages419-428
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishspołeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze prozdrowotnym, zdrowa żywność, catering dietetyczny
Keywords in Englishcorporate social responsibility in the context of health promotion, healthy food, diet food delivery
Abstract in PolishSiłownie działające 24h/dobę, powszechne porady psychodietetyczne, usługi cateringu dietetycznego69 oferujące tzw. zdrową żywność, to swoiste komponenty, których żąda współczesność. Na tym tle zwrócono uwagę na koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Przyjęto, iż tzw. prozdrowotne oraz proekologiczne aspekty owej koncepcji, znajdują wyraz m.in. w stałym rozwoju przedsiębiorstw oferujących tzw. zdrową żywność. Nawiązanie do tego zagadnienia stało się celem teoretycznej części opracowania. Było to podstawą do rozpatrzenia – w części empirycznej – zależności pomiędzy korzystaniem z usług cateringu dietetycznego, a dochodami jego klientów, jako czynnika warunkującego popyt na rynku owego cateringu dietetycznego a zarazem sukcesu funkcjonowania rozpatrywanych przedsiębiorstw gastronomicznych. Badania empiryczne przeprowadzone zostały wśród pracowników wrocławskich przedsiębiorstw, którzy korzystają obecnie lub korzystali w przeszłości z usług cateringu dietetycznego
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back