Content marketing w aspekcie ewolucji funkcji internetu i rozwoju koncepcji marketingu

Krystyna Mazurek-Łopacińska , Magdalena Sobocińska

Abstract

Growing extent of social life virtualisation results in the fact that effective and efficient tools of internet marketing are searched for. They include content marketing, the significance of which is increasing especially in the context of occurring changes in internet users’ behaviours, who more and more frequently ignore advertising communications. The objective of the article is to show the essence of the content marketing and its tools in the context of changes of internet function and the development of the marketing concept. The article presents the objectives of content marketing. The necessity of long-term character of this type of activities is emphasised and the stages of content marketing strategy are presented. The article is prepared on the basis of the review of the literature and research reports, as well as case studies. Deliberations and analyses conducted in the paper indicate that the creation of the content that is attractive and valuable for an internet user requires a very good knowledge about the needs and behaviours of the recipients of communication as well as changing algorithms of internet browsers.
Author Krystyna Mazurek-Łopacińska (ES / IM / DMR)
Krystyna Mazurek-Łopacińska,,
- Department of Marketing Research
, Magdalena Sobocińska (ES / IM / DMR)
Magdalena Sobocińska,,
- Department of Marketing Research
Other language title versionsContent Marketing in the Aspect of the Evolution of Internet Function and the Development of Marketing Concept
Journal seriesMarketing i Zarządzanie, [Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu], ISSN 2450-775X, e-ISSN 2353-2874, (B 9 pkt)
Issue year2018
No2 (52)
Pages83-92
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishcontent marketing, e-marketing, inbound marketing, media społecznościowe
Keywords in Englishcontent marketing, e-marketing, inbound marketing, social media
Abstract in PolishZwiększająca zasięg wirtualizacja życia społecznego sprawia, że poszukiwane są skuteczne i efektywne narzędzia marketingu internetowego. Jednym z nich jest content marketing, którego znaczenie rośnie w szczególności w kontekście dokonujących się przemian w zachowaniach internautów, którzy w coraz większym stopniu ignorują komunikaty reklamowe. Celem artykułu jest ukazanie istoty content marketingu i jego narzędzi w kontekście zmian funkcji internetu, a także rozwoju koncepcji marketingu. W artykule ukazano zadania content marketingu. Podkreślając potrzebę długofalowości prowadzenia tego typu działań, wskazano na etapy strategii content marketingowej. Artykuł przygotowano na podstawie przeglądu literatury i raportów badawczych oraz analizy studiów przypadków. Prowadzone w artykule rozważania i analizy wskazują, że tworzenie atrakcyjnych, angażujących i wartościowych dla internautów treści wymaga bardzo dobrej znajomości potrzeb oraz zachowań odbiorców przekazu, jak również zmieniających się algorytmów wyszukiwarek internetowych.
DOIDOI:10.18276/miz.2018.52-08
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back