Pojemność informacyjna rachunku zysków i strat mikrojednostek

Edward Nowak

Abstract

Economic micro-entities are exempt from certain reporting obligations and may choose to submit their profit-and-loss accounts in a simplified form. This solution was formally introduced in the Accounting Act, in response to the obligation for Polish authorities to adopt the provisions contained in the new EU Directive on financial reporting. Profit-and-loss accounts designed in accordance with the new procedure offer limited informational capacity. This paper presents the obligatory extent of information provided in this form, as required by the pending local and international regulations. The utility of information provided by micro-entities was evaluated from the viewpoint of company stakeholders. Information contained in this particular reporting form may prove valuable for evaluating operational profitability of the company, as well as provide the basis for company stakeholders to make informed economic decisions regarding the micro-entity.
Author Edward Nowak (MISaF / IR / KRC)
Edward Nowak,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No374
Pages145-153
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishjednostki mikro, rachunek zysków i strat, sprawozdawczość finansowa, ujawnianie informacji.
Keywords in Englishmicro-entities, profit-and-loss account, financial reporting, information disclosure
Abstract in PolishJednostki mikro są zwolnione z pewnych obowiązków w zakresie sprawozdawczości i mogą sporządzać rachunek zysków i strat w uproszczonej postaci. Rozwiązania takie zostały wprowadzone w ustawie o rachunkowości jako realizacja postanowień nowej dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie sprawozdawczości finansowej. Sporządzony zgodnie z tymi regulacjami rachunek zysków i strat ma ograniczoną zawartość informacyjną. W artykule zaprezentowano obligatoryjny zakres tego rachunku sporządzanego zgodnie z obowiązującymi regulacjami krajowymi i międzynarodowymi. Poddano ocenie użyteczności ujawnianych informacji z punktu widzenia potrzeb interesariuszy mikrojednostki gospodarczej. Informacje te mogą okazać się przydatne przy ocenie rentowności działalności oraz przy podejmowaniu odpowiednich decyzji gospodarczych co do takiej jednostki przez jej interesariuszy.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.374.13
Languagepl polski
File
Nowak_Pojemnosc_informacyjna_rachunku_zyskow_i.pdf 331,11 KB
Score (nominal)10
Citation count*4 (2020-08-13)
Additional fields
Tyt_nrRachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back