Bankowe raportowanie niefinansowe według standardu GRI – realizacja wymogów formalnych i potencjał informacyjny

Justyna Zabawa , Adam Nosowski , Ewa Łosiewicz-Dniestrzańska

Abstract

The obligation to disclose non-financial information to the main market participants, including most banks, provides an opportunity to increase transparency and reduce information asymmetry. This article focuses on the formal and methodological framework for non-financial reporting in banking institutions. The purpose of the publication is the presentation of non-financial reporting conditions resulting from the regulation and recognition of the GRI standard as an acceptable form of reporting and determination of the information potential of non-financial reports and their usefulness in the comparability of data of different institutions
Author Justyna Zabawa (MISaF / IZF / KB)
Justyna Zabawa,,
- Katedra Bankowości
, Adam Nosowski (MISaF / IZF / KB)
Adam Nosowski,,
- Katedra Bankowości
, Ewa Łosiewicz-Dniestrzańska (MISaF / IZF / KB)
Ewa Łosiewicz-Dniestrzańska,,
- Katedra Bankowości
Other language title versionsBanking non-financial reporting according to the GRI standard - realization of formal requirements and information potential
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
No11 [CD]
Pages733-744
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishSpołeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR), bank, raportowanie niefinansowe, standard GRI (Global Reporting Initiative)
Keywords in EnglishCorporate Social Responsibility (CSR), bank, non-financial reporting, standard GRI (Global Reporting Initiative)
Abstract in PolishRozszerzenie zakresu informacji ujawnianych i udostępnianych przez współczesne instytucje finansowe jest koniecznością wynikającą zarówno z sytuacji postkryzysowej i zaburzeń w zakresie zaufania i reputacji, ale także ze zmiany rodzaju i zakresu oddziaływań jakie podmioty rynkowe mają na interesariuszy i szeroko rozumiane otoczenie. W artykule uwagę skupiono na formalnych i metodycznych ramach raportowania niefinansowego w instytucjach bankowych. Za cel przyjęto m.in. przedstawienie uwarunkowań raportowania niefinansowego wynikających z regulacji i uznania standardu GRI jako dopuszczalnej formy raportowania oraz określenie potencjału informacyjnego raportów niefinansowych i ich porównywalności
URL http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir_11_2017_cd.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*4 (2020-07-02)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back