Klasyfikacja kosztów działalności przedsiębiorstwa na potrzeby zarządzania

Roman Kotapski

Abstract

The paper is about the classification of cost of company’s activities. It presents the definition of costs from both legal and theoretical points of view. The analysis of both domestic and foreign literature indicates that the definition of costs in different definition is similar. However, the criteria of cost’s classification are different and are not stable. With the increased needs of senior management it can be presumed that new criteria of costs’ classifications appear. There is a summary of criteria of classification of costs of company’s activities and their characteristics in the summary of this paper. It has to be emphasized that not all classifications of costs mentioned in this paper have to be used in the company’s activities at the same time. The selection of criteria has to suit the information needs of senior management.
Author Roman Kotapski (MISaF / IR / KRC)
Roman Kotapski,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsThe classification of costs of company’s activities for the purpose of management
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No506
Pages51-62
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishklasyfikacja kosztów, koszty
Keywords in Englishclassification of costs, costs
Abstract in PolishArtykuł poświęcony jest klasyfikacji kosztów działalności przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono definicje pojęcia kosztu zarówno z punktu widzenia prawnego, jak i teoretycznego. Na podstawie analizy literatury krajowej i zagranicznej można stwierdzić, że pojęcie kosztów w różnych definicjach jest do siebie zbliżone. Natomiast kryteria klasyfikacji kosztów są zróżnicowane i nie są stałe. Można domniemywać, że wraz ze zwiększonymi potrzebami kadry zarządzającej pojawią się nowe kryteria klasyfikacji kosztów. Podsumowaniem artykułu jest zestawienie kryteriów podziału kosztów działalności przedsiębiorstwa i ich charakterystyka. Jednakże należy podkreślić, że nie wszystkie przekroje klasyfikacji kosztów wymienione w artykule muszą mieć jednoczesne zastosowanie w praktyce działalności przedsiębiorstwa. Należy wybierać te kryteria w zależności od potrzeb informacyjnych kadry zarządzającej przedsiębiorstwami.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.506.05
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/50180
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kotapski_klasyfikacja_kosztow_dzialalnosci_przedsiebiorstwa_na_potrzeby.pdf 313,08 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back