Obligacje społeczne - stan rozwoju w Polsce

Wojciech Krawiec

Abstract

The primary purpose of the article is to describe the development status of social impact bonds in Poland as an innovative instrument for social services financing. Within the framework of the defined purpose realisation, the first part of the article presents the short characteristics of social impact bonds, with particular emphasis on the subject of their activities, i.e. social problems to be solved using them. The second part of the article is focused on discussing the state of work related to launching the first national social impact bonds and social impact bonds accelerator and the characteristics of the implemented projects.
Author Wojciech Krawiec (EMaT / DFaA)
Wojciech Krawiec,,
- Department of Finance and Accounting
Other language title versionsSocial Impact Bonds: Development Status in Poland
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, [Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia], ISSN 0459-9586, e-ISSN 2449-8513, (B 11 pkt)
Issue year2018
Vol52
No3
Pages83-92
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishobligacje społeczne, akcelerator obligacji społecznych, problemy społeczne, usługi społeczne
Keywords in Englishsociaal impact bonds, social impact bonds accelerator, social problem, social services
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie stanu rozwoju obligacji społecznych w Polsce jako innowacyjnego instrumentu finansowania usług społecznych. W ramach realizacji tak przyjętego celu w pierwszej części artykułu przybliżono charakterystykę obligacji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotu ich działania, czyli problemów społecznych, do rozwiązania których zostały powołane. W drugiej części artykułu przedstawiono stan prac nad uruchomieniem pierwszych krajowych obligacji społecznych oraz akceleratorów tych obligacji, w tym charakterystykę implementowanych projektów.
DOIDOI:10.17951/h.2018.52.3.83-92
URL https://journals.umcs.pl/h/article/view/7197/5747
Languagepl polski
File
Krawiec_Obligacje_spoleczne_stan_rozwoju_w.pdf 207,86 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back