Bank business model as a supervisory perspective. Conditions and influences

Adam Nosowski

Abstract

Analysing the banking business model as a supervisory perspective is a new way of monitoring the actions of supervised institutions, which significantly increases control. An additional analysis of banking business models can supply useful tools for understanding the nature of risks related to a given banking business model, and its influence on systemic risk. These tools are useful to market participants and regulation and supervisory institutions. The main goal of this article is an identification of contexts and conditions of the banking business model as a supervisory perspective. This approach allows to perceive its characteristics, aims, and methodology requirements. The supervisory perspective on business models was also compared to other practical and theoretical approaches, creating analytical context. An analysis of European guidelines for business models as a supplementary supervision practice, and their implementation in Poland was performed as well.
Author Adam Nosowski (MISaF / IZF / KB)
Adam Nosowski,,
- Katedra Bankowości
Other language title versionsBankowy model biznesowy jako perspektywa nadzorcza – uwarunkowania i oddziaływania
Journal seriesNauki o Finansach, ISSN 2080-5993, e-ISSN 2449-9811, (B 14 pkt)
Issue year2017
No2 (31)
Pages66-78
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishmodel biznesowy banku, analiza modelu biznesowego, proces przeglądu i oceny nadzorczej
Keywords in Englishbank business model, business model analysis, supervisory review and evaluation process
Abstract in PolishBankowy model biznesowy, a dokładniej jego analiza traktowana jako perspektywa nadzorcza, to nowy sposób monitorowania działalności nadzorowanych instytucji pozwalający na znaczące rozszerzenie zakresu kontroli. Wspierająca ją analiza bankowych modeli biznesowych może dostarczyć uczestnikom rynku, instytucjom regulacyjnym i nadzorczym użytecznych narzędzi, pozwalających lepiej zrozumieć naturę ryzyka związanego z danym bankowym modelem biznesowym i jego oddziaływanie na ryzyko systemowe. Przedstawiona w artykule wstępna identyfikacja kontekstów oraz uwarunkowań tego podejścia pozwala na uchwycenie jego specyfiki i ukierunkowania oraz uwarunkowań metodycznych. Perspektywę nadzorczą w zakresie modelu biznesowego odniesiono także do innych ujęć badawczo-aplikacyjnych, co pozwoliło na jej osadzenie w kontekście analitycznym. Skupiono się także na analizie wytycznych europejskich w zakresie stosowania modelu biznesowego jako uzupełniającej praktyki nadzorczej oraz ich implementacji w warunkach polskich.
DOIDOI:10.15611/nof.2017.2.06
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/44132
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Nosowski_Bank_business_model_as_a_supervisory.pdf 416,96 KB
Score (nominal)14
Citation count*1 (2020-07-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back