Zróżnicowanie taryf za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Roman Kotapski

Abstract

Purpose – The purpose of the study is to present the results of research about usage of tariffs for supply of portable water and sewage disposal services and the possibilities of their diversification by water and sewerage companies. Research methodology – Survey conducted among 67 companies operating in the Lower Silesia province. Result – The conducted studies in the subject of tariffs diversification clearly indicate that it’s the individual decision of the company’s management. Originality/value – There are no complex searches conducted in the subject of cost accounting of water and sewerage companies. These results could be used to create law related to establishment of tariffs
Author Roman Kotapski (MISaF / IR / KRC)
Roman Kotapski,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No4/1 (88)
Pages127-135
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprzedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, taryfa za wodę i ścieki
Keywords in Englishwater and sewerage companies, tariff for supply of portable water and sewage disposal services
Abstract in Polishzbiorowego odprowadzania ścieków oraz możliwości ich zróżnicowania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Metodologia badań – W publikacji wykorzystano autorskie badania ankietowe przeprowadzone wśród 67 przedsiębiorstw działających na terenie województwa dolnośląskiego. Wynik – Przeprowadzone badania ankietowe w zakresie zróżnicowania taryf za usługi wskazują jednoznacznie, że jest to indywidualna decyzja zarządzających przedsiębiorstwami. Oryginalność/wartość – Dotychczas nie zostały przeprowadzone kompleksowe badania w zakresie funkcjonowania rachunku kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, a przedstawione w artykule badania są ich częścią
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.88/1-12
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/475/
Languagepl polski
File
Kotapski_Zróżnicowanie_ taryf_ za_ usługi2017.pdf 314,12 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back