Wpływ metod składowania produktów na poprawę efektywności węzłów logistycznych

Michał Jakubiak

Abstract

Companies are still looking for a new management concept to effectively compete in the dynamic environment. This trend is particular visible in times of the global economic crisis. That is why in modern economy even small movements of goods on short distances are becoming more and more important. If we consider the scale of numbers of small movements of goods, we observe how big influence has the analysis of small movements on the supply chain. At the same time with the increase in the desire to improve business processes, the interest of large investments that can significantly improve the functioning of logistics systems still decreases. Values are beginning to take the methods that do not require significant capital investment, but which have big influence on enterprises effectiveness. The order picking problems in a warehouse are an important aspect in improving the productivity of modern logistic hubs. According to various estimates, the costs associated with order picking in a warehouse are from 55 to 65% of the total material handling costs. The improvement of order picking process by using simple storage policies can lead to big savings for businesses. Based on the real model of logistic hub a simulation program has been created which is used for example to calculate the influence of storage policy on the time of order picking process. By means of implemented simulation methods it is possible to match the appropriate order picking process to the needs of a given enterprise
Author Michał Jakubiak (MISaF / IZM / KL)
Michał Jakubiak,,
- Katedra Logistyki
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No382
Pages324-337
Keywords in Polishkomisjonowanie, zarządzanie magazynem, symulacja, składowanie produktów
Keywords in Englishorder-picking, warehouse management, simulation tools, storage policies
Abstract in PolishFirmy ciągle poszukują nowych koncepcji zarządzania, aby skutecznie konkurować w dynamicznym otoczeniu. Trend ten szczególnie widoczny jest w czasach, kiedy gospodarka odczuwa efekty globalnego kryzysu. Nawet drobne przesunięcia produktów zaczynają być analizowane, bo przy skali wykonywanych operacji wpływa to na wydajność całego przepływu produktów w łańcuchach dostaw. Jednocześnie wraz ze wzrostem chęci poprawy procesów spada zainteresowanie firm dużymi inwestycjami, które mogą poprawić w znaczący sposób funkcjonowanie systemów logistycznych. Wartości zaczynają nabierać metody, które nie wymagają znacznych nakładów finansowych, a wydajnie wpływają na poprawienie funkcjonowania przedsiębiorstw. Jednym z takich przykładów jest proces komisjonowania zamówień. Stanowi on około 55-65% kosztów operacyjnych wykonywanych w węzłach logistycznych. Poprawa efektywności tego procesu przy wykorzystaniu prostych metod składowania produktów prowadzi do dużych oszczędności w czasie realizowanego przepływu. Na podstawie modelu rzeczywistego magazynu operatora logistycznego stworzono program komputerowy, badający m.in. wpływ alokacji towarów w magazynie na ogólny czas realizacji procesu komisjonowania. Za pomocą zastosowanych metod symulacyjnych możliwe jest dobranie właściwej koncepcji komisjonowania do warunków danego przedsiębiorstwa
DOIDOI:10.15611/pn.2015.382.25
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Jakubiak_Wplyw_metod_skladowania_produktow_na.pdf 1,67 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrStrategie i logistyka w warunkach kryzysu
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back