Edukacja finansowa jako przejaw społecznej odpowiedzialności banków

Dorota Bednarska-Olejniczak

Abstract

Banks are organisations actively involved in corporate social responsibility (CSR). Due to their knowledge and ability to share it, financial education is a particularly important element of their social responsibility. However, in practice, it can be realised in various ways – directed towards different recipients, realised via different tools, conducted continuously or on an ad hoc basis, targeted at various goals. Therefore, a question arises: Is financial education a part of CSR (concerning banks) at all? If so, how should it be implemented to be effective; should it be viewed as a tool facilitating customers’ acquisition? The aim of the article is to present financial education implemented by banks, define its place in CSR. In particular, we analyse related activities undertaken by the Japanese bank Mizuho. Because of its comprehensive and strategic conduct of financial education within CSR, while clearly distinguishing and separating it from business education, this bank constitutes an example of good practice. The paper includes desk research study involving analysis of subject literature on the topics of social responsibility in business, banking, financial education, marketing, and the analysis of source materials from websites of selected organizations and Mizuho Bank. Proper planning and effective implementation of financial education activities requires it to be included in the overall bank’s CSR strategy and encompass people at all life stages. It is necessary to define the specificity of individual groups of recipients, specify type and level of knowledge they need, and adapt the educational tools.
Author Dorota Bednarska-Olejniczak (ES / IM / DMM)
Dorota Bednarska-Olejniczak,,
- Department of Marketing Management
Other language title versionsFinancial education as a display of social responsibility of banking institution
Journal seriesE-Mentor, ISSN 1731-6758, e-ISSN 1731-7428, (B 15 pkt)
Issue year2017
Vol72
No5
Pages42-47
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishCSR jest obecnie koncepcją popularną i chętnie wdrażaną przez banki. Posiadając rozległą wiedzę oraz dostarczając ofertę finansową, mogą one odgrywać szczególną rolę w edukowaniu społeczeństwa. Ważna jest bowiem nie tylko odpowiedzialna sprzedaż, ale również ułatwianie ludziom podejmowania decyzji finansowych i rozumienia świata finansów. Edukacji finansowej przypisana jest zatem szczególna rola w realizacji strategii CSR w sektorze bankowym. Znajduje to wyraz w regulacjach wypracowanych na szczeblach krajowych i międzynarodowych, m.in. przez Komisję Europejską i OECD. Celem artykułu jest przybliżenie istoty i specyfiki edukacji finansowej realizowanej przez banki, określenie jej miejsca w koncepcji CSR oraz prezentacja i analiza działań podejmowanych w tym zakresie przez japoński bank Mizuho. Bank ten z uwagi na kompleksowe i strategiczne prowadzenie edukacji finansowej w ramach CSR, z jednoczesnym wyraźnym oddzieleniem edukacji realizowanej w celach biznesowych, stanowić może przykład dobrej praktyki w badanym zakresie. W pracy wykorzystano analizę źródeł zastanych (desk research) obejmującą literaturę przedmiotu z zakresu CSR, bankowości, edukacji finansowej i marketingu oraz materiałów źródłowych prezentowanych na stronach internetowych wybranych organizacji i banków.
DOIDOI:10.15219/em72.1325
URL http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/72/id/1325
Languagepl polski
File
Bednarska-Olejniczak_Edukacja_finansowa_jako_przejaw_spolecznej.pdf 737,71 KB
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back