Antykryzysowe reformy w Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej

Jerzy Rymarczyk

Abstract

In this article, the author analyses and evaluates the changes already made to the institutional system of the European Economic and Monetary Union in terms of their effectiveness in counteracting crises. Such issues are analysed as tightening the rules on budget deficits, which was reflected in the adoption of the so-called Six-Pack, Two-Pack and Fiscal Pact, the creation of aid funds in the form of the European Financial Stability Mechanism, The European Financial Stability Facility, the European Stability Mechanism(ESM), as an expression of the relativisation of the interpretation of the no bailout principle (Article 125 TFEU), the introduction of the OMT, which envisages the purchase by the ECB of indebted member bonds, the initiative of the creation of the Capital Market Union and the postulate of joint guarantee of loans. In the final part of the article, the author points out the necessity of continuing reform measures in the euro area.
Author Jerzy Rymarczyk (ES / IE / DMa)
Jerzy Rymarczyk,,
- Department of Macroeconomics
Other language title versionsAnti-crisis reforms in the European Economic and Monetary Union
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No498
Pages297-305
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishEuropejska Unia Gospodarcza i Walutowa, kryzys finansowy, dwupak, sześciopak, pakt fiskalny, unia bankowa, ESM, OMT
Keywords in EnglishEuropean Economic and Monetary Union, financial crisis, Two-pack, Six-pack, Fiscal Pact, Banking Union, ESM, OMT
Abstract in PolishAutor analizuje i ocenia wprowadzone zmiany systemu instytucjonalnego Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej pod kątem ich skuteczności w przeciwdziałaniu kryzysom. Analizowane są takie zagadnienia, jak: zaostrzenie reguł dotyczących deficytów budżetowych, co znalazło odzwierciedlenie w przyjęciu tzw. sześciopaku i dwupaku oraz paktu fiskalnego, utworzenie funduszy pomocowych w formie Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji Finansowej; Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej i Europejskiego Mechanizmu Stabilności (ESM), co było wyrazem zrelatywizowania interpretacji zasady no bailout (art. 125 TFUE), wprowadzenie instrumentu Bezpośrednie transakcje monetarne, który zakłada skup przez EBC obligacji zadłużonych krajów członkowskich, utworzenie unii bankowej, inicjatywę utworzenia unii rynku kapitałowego i postulat wspólnego gwarantowania kredytów. W końcowej części artykułu autor wskazuje na konieczność kontynuowania przedsięwzięć reformatorskich w strefie euro.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.498.27
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/81803
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Rymarczyk_Antykryzysowe_reformy_w_europejskiej_unii_gospodarczej.pdf 299,61 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back