Przyszłe modele biznesowe na rynku Mediów 4.0

Katarzyna Kupczyk

Abstract

The aim of the paper is to present possible future business models in terms of new opportunities for gaining incomes by media entities. For that purpose, there were discussed features of entities from Media 4.0 area, their further development opportunities and completely new phenomena – media products. Future business models and models in terms of gaining incomes will be based on many storages. In terms of methodology, the analysis of the newest available materials about that topic was used – including among others research papers and studies made by renowned international research institutes and consulting companies. They are refilled by conclusions of the author, who was professionally associated with the media market. In that context, the author wants to underline, that many phenomena in that sphere are new and, therefore, they have not been analyzed yet.
Author Katarzyna Kupczyk (ES / DIER)
Katarzyna Kupczyk,,
- Department of International Economic Relations
Other language title versionsFuture business models on Media 4.0 market
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2017
No4 (16)
Pages66-76
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbiznes medialny, nowe media, Media 4.0
Keywords in Englishmedia business, new media, Media 4.0
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie prawdopodobnych przyszłych modeli biznesowych w ramach nowych możliwości uzyskiwania przychodów przez podmioty z sektora medialnego. W zakresie metodologicznym posłużono się analizą najnowszych dostępnych materiałów poświęconych tej tematyce, w tym przede wszystkim artykułów naukowych oraz opracowań pochodzących z renomowanych międzynarodowych instytucji badawczych i firm konsultingowych. Uzupełniają je obserwacje autorki, która była zawodowo związana z rynkiem mediów. Z prowadzonych rozważań wysnuto wniosek, iż immanentną cechą przyszłych modeli na rynku Mediów 4.0 będzie hybrydowość przekazu informacji.
DOIDOI:10.15611/e21.2017.4.05
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kupczyk_Przyszle_modele_biznesowe_na_rynku.pdf 1,04 MB
Score (nominal)11
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back