Wpływ kompletacji strefowej, składowania towarów i metody wyznaczania trasy magazyniera na efektywność procesu kompletacji zamówień

Grzegorz Tarczyński , Michał Jakubiak

Abstract

The paper presents the results of an analysis of the influence of different factors on zone picking efficiency, as measured by the average order-picking times and the average utilization of zone pickers. The study considers two versions of zone picking: sequential and synchronized. The research was performed using simulations and the Warehouse-Real Time Simulator. The results indicate that zone picking has to be well organized. Improper choice of storage policy to routing method while zone picking may lengthen order-picking times as compared to those without zone division. However, proper selection can ensure optimal routes. When fast moving items are similarly distributed in all zones, the problem of imbalance of zone utilization for sequential picking hardly exists, and for synchronized picking does not exceed 20%.
Author Grzegorz Tarczyński (MISaF / IZM / KEBO)
Grzegorz Tarczyński,,
- Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych
, Michał Jakubiak (MISaF / IZM / KL)
Michał Jakubiak,,
- Katedra Logistyki
Journal seriesOptimum. Studia Ekonomiczne, ISSN 1506-7637, (B 10 pkt)
Issue year2017
No3 (87)
Pages138-152
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishkompletacja strefowa, składowanie towarów, wyznaczanie trasy
Keywords in Englishzone picking, storage assignment, picker routing, simulations
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wyniki analizy wpływu różnych czynników na efektywność procesu kompletacji strefowej mierzoną za pomocą średnich czasów kompletacji zamówień i współczynnika wykorzystania stref. W badaniach rozważono dwa rodzaje kompletacji strefowej, tj.: sekwencyjną i synchroniczną. Eksperymenty przeprowadzono z użyciem symulacji i programu Warehouse Real-Time Simulator. Wyniki wskazują, że kompletacja strefowa musi być dobrze zorganizowana. Niewłaściwe dobranie metody składowania towarów do heurystyki wyznaczania trasy przy podziale na strefy może spowodować, że czasy kompletacji będą dłuższe, niż przy magazynie jednostrefowym. Prawidłowe dopasowanie sprawia, że heurystyki dla większości zamówień generują trasy optymalne. Jeżeli towary szybko rotujące są rozłożone równomiernie w strefach, to problem nierównowagi nakładu pracy w strefach dla kompletacji sekwencyjnej prawie nie występuje, a dla kompletacji synchronicznej nie przekracza 20%.
DOIDOI:10.15290/ose.2017.03.87.10
URL http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/63/40
Languagepl polski
File
Tarczynski_Jakubiak_Wplyw_kompletacji_strefowej.pdf 253,4 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2020-07-04)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back